Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Sozavo in gesprek met de Mytylschool

Op vrijdag 13 augustus jongstleden had de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ( SOZAVO) Uraiqit Ramsaran samen met directeur Sociale Zaken Melitia Sentelia en overige directieleden een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Mytylschool.

Tijdens het gesprek werd er onder andere gekeken op welke gebieden er samengewerkt kan worden , gezien Sozavo conform haar taakstelling belast is met het algemeen welzijn van de verschillende doelgroepen welke vallen onder hen. Ramsaran benadrukte dat het ministerie ervan bewust is dat die ruggesteun gegeven moet worden vooral indeze tijd . Hij gaf zijn blijk van waardering en complimenteerde hen voor het goede werk dat zij door de jaren heen hebben verricht.

Aan het eind van het gesprek kreeg de minister een boek overhandigd genaamd ‘Mytylschool 50 jaar’.