Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Secretaris-generaal VN houdt vurig pleidooi voor Caribische staten

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), heeft op de eerste dag van de 43ste Reguliere Caricom Staatshoofdenconferentie een vurig pleidooi gehouden voor Caribische staten. De hoge functionaris pleitte tegenover staatshoofden, regeringsleiders en vertegenwoordigers van Caribische naties voor klimaatfinanciering, soepelere financiële ondersteuning, herstructurering van schulden en toegang tot financiële instituten. Secretaris-generaal Guterres ziet ook graag de discussie rond carbonkredieten van de grond komen, terwijl er voor de Caribische staten ook waarschuwingssystemen gebouwd zullen moeten worden.

De hoge functionaris bleef stilstaan bij de effecten van de covidpandemie en de strijd die de kleine Caribische economieën met steun van ontwikkelde landen hiertegen moeten voeren. In de Assuria Hermitage High Rise zei de secretaris-generaal op zondag 3 juli 2022 dat de Caricom vergadering komt op een moment waarbij er sprake is van maximaal gevaar voor de regio. De covidpandemie heeft verwoestende gevolgen gehad voor het maatschappelijk leven, terwijl systemen, fundamenten en materiaal zijn geraakt door het wegtrekken van deskundigen in onder meer de medische sector. Daarnaast probeert de toerisme-industrie te herstellen van het verlies van miljarden dollars. De verwachte gemiddelde groei in het Caribische gebied is voor dit jaar geraamd op 47%, wat veel minder is dan wanneer het volledige herstel ondersteund zou door financiële middelen van ontwikkelde landen.

De hoge functionaris merkt op dat de meeste landen hierdoor overschakelen op leningen of concessionele financieringen om hun herstel te bespoedigen en te investeren in de eigen samenleving. “U bent slachtoffer van het systeem dat middeninkomens landen geen concessionele financiële ondersteuning nodig hebben”, aldus de secretaris-generaal. Hij spreekt van minachting en het kwetsbaar maken van de landen tegen externe effecten. Guterres benadrukt dat de Caribische landen de strijd tegen Covid-19 moeten blijven voeren. “We zijn er nog niet uit. We moeten samen de verspreiding van het virus tegengaan.” De secretaris-generaal pleit ook voor samenwerking van farmaceutische bedrijven om hogere productie van vaccins gedaan te krijgen. Daarnaast moet er volgens hem geïnvesteerd worden in maatregelen om voorbereid te zijn op situaties als Covid-19.

De VN-functionaris merkt op dat de oorlog in Oekraïne de uitdagingen waarmee de Caribische landen te kampen hebben alleen maar vergroot en bovenop de hoge mate van armoede en inkomensongelijkheid komt. Verder zorgt de oorlog ook voor voedselonzekerheid, aangezien de regio voor 80% van voedselimport afhankelijk is. Hetzelfde geldt voor brandstof, die voor het grootste deel ook wordt geïmporteerd. Tegelijkertijd wakkert, aldus de secretaris-generaal, het gebrek aan economische mogelijkheden de bestaande uitdagingen verder aan. Hij pleit voor hervorming van de wereldwijde banksystemen ten voordele van kleine landen en herstructurering van hun schulden. De hoge functionaris zei zich er volledig voor te zullen inzetten dat de Caribische regio en haar samenlevingen een betere toekomst tegemoet gaan.