Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO verreikt kennis van 51 personen in Nickerie

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), heeft aan 51 personen in Nickerie, waaronder een aantal jongeren een certificaat overhandigd, voor het met succes afronden van de vaktrainingen Basis Koeltechniek, Lassen Niveau-1 en Electro-huisinstallatie. Zij hebben allen een starterspakket ontvangen van het Bureau Gemeenschapsprojecten (BGP) van het ministerie van Financiën en Planning die een groot deel van de trainingen heeft gefinancierd. De training met het starterspakket heeft de organisatie per persoon ongeveer SRD 15000 gekost. Ook krijgen zij van de SAO allemaal een werkjas. De trainingen zijn gestart op 12 mei 2023 in Nickerie en hebben 3 maanden geduurd. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op donderdag 31 augustus 2023.  

Minister Steven Mac Andrew heeft in zijn toespraak aangegeven dat de geslaagden nu ambassadeurs zijn van de SAO. Na een trainingstraject van 3 maanden kunnen zij zich nu focussen op hun verdere ontwikkeling in het district, hetzij als werknemer of als micro-ondernemer. Hij heeft de aanwezigen de inhoud van de starterspaketten gepresenteerd. De geslaagden van de vaktraining Basis Koeltechniek hebben onder andere gasleidingen, een combinatie tang en een schroevendraaier ontvangen, terwijl de geslaagden van de vaktraining Lassen Niveau-1 een slijptol, bikhamer, winkelhaak, lasdraden en nog meer hebben ontvangen. De geslaagden van de vaktraining Electro-huisinstallatie zijn onder andere verrast met een trekveer, schroevendraaier en een multimeter.    

Minister Mac Andrew heeft zich lovend geuit over de inzet van de SAO, die zich sterk maakt om landelijk vaktrainingen te verzorgen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van burgers in het bijzonder jongeren. De SAO is door de Surinaamse regering aangewezen om het project “Wroko foe mek moni” uit te voeren in alle districten en verschillende wijken.  Surinamers zullen daardoor landelijk worden getraind om zelfredzaam en ondernemend te worden. Op zeer korte termijn zal dit project worden gelanceerd. Voor dit project heeft de regering een bedrag van SRD 50 miljoen gereserveerd. De bewindsman is het Bureau Gemeenschapsprojecten (BGP) erkentelijk voor de goede samenwerking en de nodige ondersteuning van de vakscholingsprojecten om te kunnen investeren in Surinamers.  Aan de geslaagden heeft hij succes toegewenst en heeft hen op het hart gedrukt om te blijven werken aan hun verdere ontwikkeling.  

Joyce Lapar, directeur van de SAO, is tevreden met de prestatie van de geslaagden die hebben bewezen dat zij de gelegenheid aan hen geboden om bijna kosteloos een vaktraining te kunnen volgen goed hebben benut. Zo merkte zij op dat het de eerste keer is dat cursisten in Nickerie bijna gratis vaktrainingen hebben gevolgd met aan het begin meer dan 50 participanten. Bijna alle participanten hebben de training met succes afgerond. Zij hoopt dat zij zich verder ontwikkelen tot succesvolle ondernemers.  Lapar heeft haar team bedankt voor de nodige ondersteuning.  Ook medewerkers van AWJ, die vanuit Nickerie het nodige werk hebben verzet om deze trainingen tot een succes te maken heeft zij bedankt. Dimitri Lemmer heeft namens de Raad van Bestuur bij de SAO de geslaagden toegesproken. Hij heeft ze bemoedigd om te blijven investeren in hun verdere groei en ontwikkeling gezien de vele kansen en ontwikkelingsmogelijkheden die toenemen op de arbeidsmarkt. De burgermoeder van Nickerie, Senrita Gobardhan en Jaswant Doekharan, Project Coördinator BGP van het ministerie van Financiën en Planning zijn tevreden met het succesvol resultaat. Zij kijken uit naar hun bijdrage om Nickerie verder te ontwikkelen en hopen dat zij de opgedane kennis verder ontwikkelen.  

Paramaribo, 4 september 2023 

Communicatie Unit 

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken 

Een momentopname tijdens de SAO certificaatuitreiking van de vaktrainingen Basis Koeltechniek, Lassen Niveau-1 en Electro-huisinstallatie in Nickerie.