Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Risico’s en Gevolgen van drugssmokkel voor Surinamers in het Buitenland

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking wenst onder de aandacht te brengen, dat er in de afgelopen maanden een verontrustende stijging is waargenomen in het aantal Surinaamse staatsburgers,dat in het buitenland wordt gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel.

Deze toenemende trend baart de Surinaamse autoriteiten grote zorgen, aangezien velen zich mogelijk niet bewust zijn van de ernstige gevolgen van hun handelingen. Het is van groot belang dat onze samenleving zich bewust is van de risico’s en de ernstige consequenties die gepaard gaan met een arrestatie in het buitenland. Deze gevolgen omvatten ernstige beperkingen van persoonlijke vrijheid, communicatieobstakels als gevolg van taalbarrières, mogelijk gebrek aan onmiddellijke medische bijstand, beperkte mogelijkheden om contact te onderhouden met familieleden in Suriname, en langdurige gevangenisstraffen,die in sommige landen worden opgelegd.

Het Ministerie wenst te benadrukken dat de Republiek Suriname niet overal een consulaire vertegenwoordiging heeft, waardoor consulaire bijstand niet altijd tijdig en volledig kan worden verleend. Het Ministerie doet daarom een beroep aan desamenleving om niet toe te geven aan de verleidingen om middels illegale activiteiten, persoonlijk voordeel te verkrijgen. De risico’s zijn buitengewoon hoog en kunnen verwoestende gevolgen hebben voor het leven van betrokken individuen en hun families.

Voorts roept het Ministerie de gemeenschap op om zich in te zetten voor persoonlijke groei op een legale wijze, met het doel een positieve bijdrage te leveren, door onder andere te investeren in legitieme manieren van ontwikkeling, inkomensvergaring en welvaart. Dit kan onder meer worden bereikt door het nastreven van educatie, het opbouwen van vaardigheden en het actief deelnemen aan eerlijke en ethische zakelijke activiteiten.

Tot slot benadrukt het ministerie het belang van het maken van positieve keuzes, die niet alleen de individuele levens van onze burgers ten goede komen, maar ook de algemene welvaart van Suriname bevorderen.