Overheid


Bewindspersonen

President van
de Republiek Suriname

Vice president van
de Republiek Suriname

Ministerie van

Arbeid

Ministerie van

Binnenlandse Zaken

Ministerie van

Buitenlandse Zaken

Ministerie van

Defensie

Ministerie van

Financiën

Ministerie van

Handel, Industrie en Toerisme

Ministerie van

Landbouw, Veeteelt en Visserij

Ministerie van

Natuurlijke Hulpbronnen

Ministerie van

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Ministerie van

Regionale Ontwikkeling

Ministerie van

Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer

Ministerie van

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Ministerie van

Sport- en Jeugdzaken

Ministerie van

Volksgezondheid