Regering ziet graag zorgvuldige aanpak vraagstuk slavernijverleden

De regering heeft graag dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het vraagstuk van slavernijverleden en daaraan gekoppeld het aanbieden van excuses. Er zal in dit proces vooral ook rekening gehouden moeten worden met andere groepen in de samenleving, die allemaal ook hun eigen historie, tijdsfase en ontwikkelingsmomenten hebben. President Chandrikapersad Santokhi is van mening dat er daarom constant overleg en dialoog moet zijn. Het standpunt dat volgens hem ingenomen zal worden en het beleid dat hieruit zal voortvloeien, zullen niet tot enige vorm van polarisatie in Suriname moeten leiden of spanningen tussen de verschillende groepen creëren.

“Dit proces moet juist leiden tot versterking van de Surinaamse natie”, aldus het staatshoofd op donderdag 15 december in De Nationale Assemblee (DNA). President Santokhi is in het parlement ingegaan op het “nieuws” dat de Nederlandse regering op 19 december aanstaande excuses voor het slavernijverleden gaat aanbieden aan Suriname. Hij zegt dat de regering hiervan officieel niet in kennis is gesteld. Dat wil echter ook niet zeggen dat de Surinaamse regering niets heeft ondernomen. Zij is in overleg getreden met de Nederlandse regering om precies te weten wat er gaat gebeuren. Daarnaast is er nationaal dialoog geweest met het parlement en de leiding van de coalitie en oppositie. Ook in Nederland heeft premier Mark Rutte overlegmomenten met verschillende organisaties.

President Santokhi zegt dat de Nederlandse regering beslist heeft de vicepremier Sigrid Kaag naar Suriname te sturen voor overleg. Tijdens het bezoek zullen beide landen hun inzichten aan elkaar kenbaar maken. Ten aanzien van de komst van minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming geeft het staatshoofd aan dat hij al vier weken geleden door justitieminister Kenneth Amoksi geïnformeerd is over de komst van de bewindsman naar Suriname. Minister Weerwind zal gesprekken voeren in het kader van veiligheid, rechtshandhaving en -bescherming. Het staatshoofd begrijp de ophef die is ontstaan vooral vanwege het feit dat er een datum is genoemd voor het aanbieden van excuses, dit zonder dat de inhoud hiervan bekend is. Echter zegt hij dat indien er een datum genoemd is, die dan een is waarbij er een aanvang gemaakt wordt met het proces van implementatie van een holistisch programma en een integrale benadering met betrekking tot slavernijverleden en excuses.

“De regering juicht evenwel het aanbieden van excuses toe, maar kijkt ook naar het totale programma. Belangrijk is dat wij als land vinden dat het proces holistisch moet zijn en dat het aanbieden van excuses een onderdeel zal moeten zijn van een holistisch programma dat meerdere aspecten bevat dan het aanbieden van excuses alleen”, aldus het staatshoofd. Hij heeft reeds het overleg met belanghebbenden ingezet en zal ook vandaag ontmoetingen hebben met verschillende organisaties. Verder zal president Santokhi in zijn hoedanigheid als voorzitter ook de Caricom informeren over het proces dat door de Nederlandse regering is ingezet met betrekking tot excuses voor het slavernijverleden.

Meer nieuws

Prijsuitreiking quiz Wereld Consumenten Rechten Dag

De Wereld Consumenten Rechten Dag (WCRD) wordt jaarlijks herdacht. In het kader hiervan organiseert het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) bewustwordingsactiviteiten.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Meer informatie van de Surinaamse overheid

E-gov
Kabinet van de president
Contact

Vacatures
Sitemap

© 2021 GOV.SR | Privacy policy | Cookie Policy | Sitemap