Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering wedt niet, maar wel voorbereid op olie-inkomsten

Behalve dat de regering zich inzet voor verlichtingsmaatregelen naar de samenleving toe, bereidt zij zich ook voor op de toekomstige mogelijkheden van oliewinning op zee. Echter heeft de regering volgens president Chandrikapersad Santokhi in haar begrotingen, voor de regeerperiode tot 2025, nooit gewed op olie-inkomsten. “Dat is een misverstand, maar we bereiden ons wel voor. Het zijn lange trajecten, die veel voorbereiding vergen,” zegt het staatshoofd in zijn nieuwjaarsboodschap.

Hij benadrukt dat Suriname zich nu al zal moeten voorbereiden op bijvoorbeeld de infrastructuur en onderwijsopleidingen voor de sector. De inspanningen van de regering in voorbereiding op de toekomstige olievondsten, gaan daarom onverminderd door in 2023. In het nieuwe jaar zal de focus liggen op het realiseren van projecten en investeringen, die weer groei van de economie moeten brengen. Het doen van zaken wordt stapsgewijs makkelijker gemaakt voor buitenlandse investeerders, zodat Suriname hoger komt op de ease of doing business index. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft de eerste stappen daartoe gezet, in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Daarbij is het Suriname Business and Climate Innovation programma nieuw leven ingeblazen, dit in het kader van verandering van wetgeving voor het ondernemersklimaat.

Op het gebied van de infrastructuur worden diverse projecten gestart, die voor werkgelegenheid zullen zorgen. President Santokhi noemt onder meer de renovatie van het wegennet rond de Jules Sedney Haven en de bouw van een nieuwe brug over het Saramaccakanaal. Dit zal volgens hem niet alleen leiden tot een efficiënter personenverkeer, maar ook voordelen voor de economie hebben daar transporten sneller verwerkt zullen worden. Het staatshoofd geeft verder aan dat de voorbereidingen voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier ook met voortvarendheid geschieden. De president zegt dat de productie in de agrarische sector opgevoerd zal worden. Met Barbados is er reeds een intensieve samenwerking afgesproken, terwijl ook uit andere landen serieuze interesse voor landbouw in Suriname bestaat.

Volgens president Santokhi heeft Suriname op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering al veel voorbereidend werk verricht. Het land heeft zich tijdens de klimaatconferenties COP26 (Schotland) en COP27 (Egypte) gecommitteerd aan verschillende afspraken. Internationale bronnen van financiering voor het behoud van het tropisch regenwoud zullen worden aangesproken op hun verplichtingen en toezeggingen aan landen zoals Suriname. “We zetten verder in op investeringen voor projecten, zoals het mangroveproject, om de opkomende zee te pareren,” zegt het staatshoofd verder. Hij staat ook stil bij het traject inzake het tegengaan van money laundering en terrorismefinanciering. De regering zal de strijd tegen misdaad en het verhogen van de veiligheid opvoeren in 2023.