Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering treft maatregelen om schaarste aan girale dollars weg te werken

Vanwege het feit dat de zaak rond het in beslaggenomen geldtransport van 19,5 miljoen euro, nog in behandeling ligt bij de rechter in Nederland, hebben Surinaamse financiële instituten reeds voor langere tijd geen geldtransporten uitgevoerd naar het buitenland. Sindsdien is er een tekort aan girale middelen bij de handelsbanken om aan de marktbehoefte te voldoen. Volgens president Chandrikapersad Santokhi heeft het langdurig proces bij de rechtbank in Nederland sinds 2018 voor enorme terughoudendheid gezorgd in de financiële sector voor vervolggeldtransporten. Deze geldtransporten moeten naar zijns inziens weer normaal plaatsvinden om het tekort aan girale middelen weg te werken.

Door het tekort ontstaat er een enorme druk op de wisselkoers. Het staatshoofd zegt dat er wel veel contant geld aanwezig is in het land, maar die kunnen niet worden omgezet in giraal geld. “Veel cash hebben wil niet zeggen dat je veel geld hebt in je giraal systeem. En omdat je niet kan overmaken en aanvullen vanwege allerlei redenen, ontstaat er daar schaarste. Dit is wat er nu speelt, dat heel wat importeurs nu geld zoeken en giraal moeten overmaken, maar dat kunnen zij niet. Niet dat ze geen geld hebben, de importeurs en cambio’s hebben geld, maar je moet giraal geld hebben om je bestelling in het buitenland te kunnen plegen, en daar is er nu een behoorlijke druk ontstaan”, aldus de president die het probleem rond de stremming in het valutaverkeer uitlegt.

De regeringsleider zegt dat de regering er alles aan doet om een oplossing te vinden voor het financieel probleem van het land. In de regeringsraad van woensdag 7 september 2022 is het besluit genomen om de geldtransporten weer opgang te brengen, zodat de CBvS weer kan interveniëren op de valutamarkt om de koers te stabiliseren. “De oplossing is dat de geldtransporten weer normaal moeten plaatsvinden. Die opdracht is reeds gegeven aan de governor en de CbVS is daar reeds mee bezig. Een paar transporten hebben intussen plaatsgevonden richting Amerika”, meldt het staatshoofd in een interview met zijn Communicatie Unit. Met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is de regering opnieuw in onderhandeling over de valuta-interventies.

Naast de interventie heeft de regering een retentieregeling ingesteld, welke inhoudt dat alle exportbedrijven die vreemdgeld binnenbrengen, 35% daarvan ter beschikking moeten stellen van de banken. Zo kunnen de banken meer girale dollars binnenkrijgen om de markt te voorzien. De gelden van de retentie en interventies moeten gaan naar de sectoren, die het geld hard nodig hebben om te kunnen importeren. President Santokhi zegt dat er intussen een lange lijst met importeurs is opgesteld die allen geld nodig hebben. Maar prioriteit wordt gegeven aan importen die zullen bijdrage dat de samenleving over voldoende voedsel en medicijnen kan beschikken en de oliemaatschappijen die brandstof garanderen.

President Santokhi stelt verder dat er nog meerdere maatregelen getroffen zullen worden door de regering, CBvS, de Deviezencommissie, banken en cambio’s. Deze zullen de komende dagen gepresenteerd en uitgevoerd worden.

Hij doet een dringend beroep op de samenleving om niet bij te dragen aan de koersverhoging, maar juist alles te doen om die koers terug te laten draaien naar een niveau dat de markt daadwerkelijk vraagt op basis van zuivere vraag en aanbod en geen gespeculeerde vraag en aanbod. Hij heeft er vertrouwen in dat de wisselkoers zich zal herstellen.