Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Regeerbeleid wordt drastisch omgebogen

Na gesprekken te hebben gevoerd met vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen heeft de regering besloten het beleid in uitvoering drastisch om te buigen. De aanpassing zal inhouden dat de regering betere prioriteiten gaat stellen van beleidsdoelen bij de verdere uitvoering van het Herstel Programma. De gemaakte afspraken met het Internationale Monetiare Fonds voor verbetering van de economie blijven gehandhaafd. De reeds door het parlement goedgekeurde wetsproducten, zoals het Meerjaren Ontwikkelingsplan en het Herstelplan, worden normaal volgens prioriteit voortgezet. Dit zei President Chandrikapersad Santokhi op maandag 1 augustus 2022, op een regeringspersconferentie. Vice-President Ronnie Brunswijk was ook aanwezig. De regering heeft ook vier geïdentificeerde platforms vastgesteld waarlangs er met relevante groepen en instanties actief zal worden gediscussieerd om tot concrete besluiten te komen.

Verder is besloten dat ministers van het kabinet elke maand een plan van aapak voor een maand zullen moeten indienen om te komen tot meetbare resultaten in het belang van de samenleving. Onder andere zal de komende dagen ernstige aandacht worden besteed aan prijscontrole, wisselkoersbeheersing, volksgezondheid, woningnood en corruptiebestrijding. De ministers hebben de afgopen twee jaar te kampen gehad met een tekort aan voldoende budget en kader.

Er komt ook een aanscherping en verandering van het benoemingsbeleid van de regering op alle niveaus. Bij parastatale bedrijven worden er binnen enkele weken de raden van commissarissen en van toezicht, alsook de directies geëvalueerd.

Het proces tot terugtreding van Leo Brunswijk en first lady, Melissa Santokhi, is al ingezet.