Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi wil verbetering rijstproductie

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens zijn bezoek in Nickerie aangegeven dat de rijstproductie verbetering behoeft. Dit is noodzakelijk om het concurrentievermogen van lokale producten op de internationale markt te versterken. Het staatshoofd heeft op 7 oktober 2022 tijdens een ondernemersavond in het rijstdistrict ook de maatregelen vanuit de overheid om de sector te stimuleren besproken. Deze activiteit heeft zich voltrokken op het industrieterrein van ondernemer  Bhagwatpersad Ramadhin.

Het staatshoofd uitte tijdens de bijeenkomst zijn bezorgdheid over barrières in de rijstsector. “Deze ontstaan vanwege gebrekkige onderlinge communicatie, en samenwerking tussen de stakeholdersorganisaties van de producenten, verwerkers en exporteurs die verder zal verslechteren, als er geen maatregelen genomen worden”, aldus de president.

Dat het concurrentievermogen van de Surinaamse rijst, op de exportmarkt zwak is, ligt volgens de president aan het gebrek aan gestructureerde sturing van de sector door de koepelorganisaties. “Ondanks de daling in de productie van rijst vanwege wateroverlast en achterstallig onderhoud van de infrastructuur, werd dankzij de enorme inzet van de Surinaamse overheid per seizoen toch circa 26.000 ha ingezaaid.”

De president is ervan overtuigd dat met de maatregelen, die momenteel door de overheid getroffen worden, waarbij de natte en droge infrastructuur in orde worden gemaakt, dat rijstboeren het komende jaar hogere producties zullen hebben. “Het is te merken dat de boeren beginnen hun verwaarloosde en braakliggende terreinen in orde te maken. Kleinere boeren zullen een belangrijke rol hebben in het produceren van zaaizaad.

De maatregelen van de overheid worden door zo veel mogelijke actoren in de keten, in het bijzonder producenten, verwerkers en handelaren ondersteund. “Binnenkort, is onze Productschap Rijst een feit en daarmee hopen wij in staat te zijn, beter te kunnen concurreren” stelt de president.

Ambtenaren van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij zullen worden geïdentificeerd om getraind te worden tot accountmanagers. Zij zullen de boeren ook bijstaan, met het opstellen van ondernemingsplannen. Na de launch van Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) is het bestuur samen met de beheerder, Trustbank Amanah, bezig met voorlichtingssessies in het veld. Momenteel wordt de behoefte en vraag van kredieten geregistreerd door NOFA. In Nickerie hebben ze reeds alle 6 ressorten aangedaan. Het fonds heeft zijn eerst topup al gehad, in januari volgt een tweede, waarmee het fonds op SRD 100 miljoen komt. De president geeft aan dat de vooruitzichten er goed uit zien en hoopt deze zo te houden.