Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

PRESIDENT SANTOKHI: “VOOR 2022 BIJZONDER VEEL OP AGENDA MET BETREKKING TOT BELEID”

Voor het jaar 2022 staat er volgens president Chandrikapersad Santokhi op het gebied van beleid bijzonder veel op de agenda. Zo liet het staatshoofd op donderdag 11 november 2021 bij aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen weten aan het parlement. “Uitgangspunt daarbij is”, aldus de regeringsleider “naast de ingediende begroting, het reeds door het college goedgekeurd Herstelplan”.

De uitvoering van het Herstelplan wordt thans overwegend met eigen middelen gefinancierd.  Daarnaast zal financiële ondersteuning worden betrokken bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbank. Het Herstelplan kent ook een implementatie unit, die verantwoordelijk is voor het aansturen en monitoren van de implementatie van de 185 maatregelen en projecten. Daarnaast zal op korte termijn, duidelijkheid moeten zijn omtrent de herschikking van de schulden, met name de zogenaamde Oppenheimer-schulden. Het staatshoofd gaf verder aan dat het belastingstelsel wordt verbeterd, met in de inkomstenbelasting een bijstelling van de belastingschijven, in de omzetbelasting de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en de invoering van een bronbelasting en uitbreiding van de fiscale jurisdictie tot de economische zone op zee.

De kosten van het overheidsapparaat zullen moeten worden teruggedrongen. Hierbij zal het ambtenarenapparaat worden gesaneerd, waarbij het vrijwillig karakter de boventoon zal spelen. “We zullen aanmoedigen, dat ambtenaren een carrière in de private sector zullen kiezen, eventueel onder begeleiding van om- of bijscholing.  Daarmee wordt een deugdelijk kader geschapen voor de private sector om meer te investeren en meer werkgelegenheid te scheppen.” Uiteindelijk zal dit, moeten leiden tot een toename van de economische groei, betere kansen voor iedere burger van Suriname, alsook het verbeteren van de eigen sociale mobiliteit en welvaart.

Met het oog op de olie- en gasindustrie, worden voorbereidingen getroffen voor het bevorderen van local content en het klaarstomen van bedrijven voor het verrichten van diensten voor de sector.  Het agrarisch beleid is volgens de president gericht op het realiseren en het waarborgen van de voedselzekerheid en voedselveiligheid voor de Surinaamse bevolking, in samenhang met de ontwikkeling van de agrarische sector als productiesector.

Met het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, zullen agrarische ondernemers in staat gesteld worden, om modernisering en expansie van de productiecapaciteit door te voeren. Het grondbeleid zal effectiever worden uitgevoerd. De grondhuurtarieven zullen worden gemoderniseerd, en de betaling van de grondhuur zal worden vergemakkelijkt. Daarnaast worden burgers in staat gesteld om domeingrond te converteren naar eigendom. De verschillende verkavelingsprojecten worden thans geïdentificeerd en geïnventariseerd; waar dat mogelijk is zullen zij worden gereedgemaakt voor de sociale woningbouw.