Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi, vicepresident Brunswijk en minister Achaibersing bespreken onduidelijkheid financiële issue

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een gesprek met vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning benadrukt dat de regering als beleid heeft ontwikkeld issues binnen de coalitie goed te bespreken binnen de regeringstop. Tijdens dit gesprek op donderdag 14 april 2022 zijn onduidelijkheden over financiële issues binnen de regeringstop besproken. “Wij zijn een anderhalf jaar gelden gestart met een lege staatskas. De Centrale Bank van Suriname, De Surinaamse Postspaarbank en andere financiële instituten waren totaal kapotgeslagen”, zegt het staatshoofd. De regeringsleider merkt op dat er dreigingen waren anderhalf jaar geleden met het betalen van salarissen, met name in de maand juni 2020. “Dat is al een indicatie hoe ernstig de financiële crisis was”, merkt de president op.

De regering Santokhi-Brunswijk heeft een strak financieel beleid ontwikkeld. Een prudent beleid met bezuinigingen. “U kent het traject met inkomensverhogende maatregelen, uitgavenminderende maatregelen, afbouw van subsidie, maar ook het sociaal pakket van maatregelen. Wij hebben door de schuldherschikking en samenwerking met instituten als het IMF, IDB en de Wereldbank wat financiële middelen om projecten te kunnen uitvoeren”, benadrukt het staatshoofd. President Santokhi geeft aan dat minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een beleid uitvoert om salarissen te kunnen uitbetalen, daar waar dringend subsidie nodig is in te komen en reçu’s te betalen die zijn overgenomen van de vorige regering, op basis van beschikbaarheid van financiën. “Binnen de grenzen van de financiële ruimte wordt er beleid gevoerd. Er zijn issues geweest, waarbij de vicepresident is uitgekomen en de minister van Financiën en Planning heeft gereageerd. Wij hebben in de regeringstop de zaken besproken. Wij hebben naar alle cijfers, raadsvoorstellen, autorisaties en reçu’s gekeken. Alle misverstanden zijn breedvoerig besproken en er is afgesproken om binnen de regeringsraad een presentatie te houden van alle financiële schakels”, geeft het staatshoofd aan.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft aangegeven dat de zaken nu duidelijk zijn hoe alle ministeries geaccommodeerd zullen worden. “Wij zijn een regering. Ik denk dat het goed is om binnenskamers te communiceren, in plaats van via de pers. Probleem no de moro, ala sani lusu”, zegt de vicepresident. Minister Armand Achaibersing heeft de nadruk gelegd op een correcte manier van uitvoeren van de procedures alvorens tot betaling over te gaan. “De vicepresident kan beamen dat de behandeling van de raadsvoorstellen in de Raad van Ministers (RvM) op een veel effectievere wijze zal plaatsvinden. De meeste autorisaties worden goedgekeurd en als het niet compleet is wordt het teruggestuurd naar het vakministerie om het compleet te maken”, zegt de bewindsman.

De minister geeft verder aan dat na goedkeuring van de autorisatieaanvraag, dit wordt geregistreerd in het systeem. Ministeries hebben zo inzage dat ze vervolgens hun reçu kunnen opmaken of uitdraaien. “Wanneer er een reçu is, dan betekent het dat het ministerie tot betaling kan overgaan. Het komt wel eens voor dat reçu’s worden aangemaakt, maar vanwege de cashflow en primary balance betalingen geparkeerd moeten worden. Het komt ook voor dat reçu’s niet worden aangemaakt door de vakministeries”, merkt de bewindsman. Hij geeft aan dat er in dat proces, verbeteringen aangebracht zullen worden. “Ik hoop dat de indruk die bij de vicepresident ontstaan was nu door de uitleg en het gesprek dat wij hebben gehad samen met de president is weggenomen.”