Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi: ‘Reële economie opbouwen is zeer important’

President Chandrikapersad Santokhi is tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling ingegaan op diverse vragen van volksvertegenwoordigers in het parlement. De regeringsleider heeft op maandag 20 februari opgemerkt dat in het jaar 2023 het beleidsraamwerk van maatregelen om structureel herstel van de economie te realiseren voortgezet zal worden. “Wij hebben geen andere keus dan moeilijke besluiten te nemen en maatregelen treffen.” Dit is volgens het staatshoofd van cruciaal belang om efficiëntie in de structuur van de economie te brengen.

De president heeft aangeven dat het productievermogen en de verdiencapaciteit opgevoerd zullen worden. “Er moet efficiëntie komen in de structuur van de staatsfinanciën. Met andere woorden, de tering naar de nering zetten. We kunnen niet meer uitgeven dan we daadwerkelijk verdienen”, aldus het staatshoofd in De Nationale Assemblée. Een reële economie opbouwen is volgens president Santokhi zeer important. Hij onderkent dat dit geen makkelijke opgave is. “Het is politiek en maatschappelijk onplezierig.”

Het staatshoofd heeft de uitbreiding van het sociaal programma aangekondigd in het hoogste college van Staat. Deze uitbreiding zal geschieden op basis van vastgestelde inkomenscriteria, aan hen die additionele financiële ondersteuning nodig hebben. President Santokhi heeft benadrukt dat 2023 zal staan in het teken van intensieve verbetering van de leefbaarheid. “De regering zal in verhoogd tempo uitvoering geven aan de geïdentificeerde ontwikkelingsprojecten.”