Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi participeert in Caricom Staatshoofdenvergadering ter zake St. Vincent and the Grenadines

President Chandrikapersad Santokhi heeft heden, donderdag 15 april, een Zoom meeting gehad met enkele Caricom collega-staatshoofden ter zake de situatie op St. Vincent and the Grenadines. Tijdens deze meeting heeft Suriname haar sympathie betuigd en directe hulp toegezegd. Overige Caricom-landen komen elk op basis van eigen mogelijkheden in met hulp. Uit deze meeting kwam ook aan het licht dat naast St. Vincent and the Grenadines (SVG) ook Barbados bijzonder zwaar getroffen is door voornamelijk de asvorming vanwege de vulkaanuitbarsting op St. Vincent. Dit legt onder andere een zware druk op de watervoorziening op het eiland. De problemen beperken zich dus niet tot SVG alleen.

Eerder heeft het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) een Zoom meeting gehad met de Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) en de National Disaster Coördinators.

Er zijn nu richtlijnen gegeven over hoe het transport van hulpgoederen vanuit de deelnemende landen naar het eiland zal geschieden. Er zal gebruik gemaakt worden van de scheepvaartmaatschappij, Tropical Shipping Agency, die met de CDEMA een Memorandum of Understanding (MOU) heeft voor het transporteren van goederen. De MOU houdt onder andere in dat hulpgoederen,die bestemd zijn voor getroffen landen, gratis zullen worden vervoerd.

Ondertussen is reeds vanuit NCCR aan CDEMA doorgecommuniceerd dat Suriname voornemens is om twee containers met noodhulpgoederen bestaande uit water, rijst, niet aan bederf onderhevige voeding en sanitaire spullen op te sturen naar de getroffen gebieden.

Er is afgesproken dat de CDEMA een opgeschoonde behoeftenlijst doorstuurt naar alle landen, zodat er een duidelijke verdeling van benodigde en beschikbare hulpgoederen bestaat. Voorgesteld wordt om een bedrag te doneren ter ondersteuning van de bestuurlijke coördinatie. Er zal ook een lijst geproduceerd worden van specialisten die ingezet kunnen worden bij de hulpverlening. President Santokhi riep op om spoedig en efficiënt te voorzien in de hulpbehoefte van de getroffenen.