Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi participeert in buitengewone vergadering Prosur

Prosur is een forum voor vooruitgang en integratie van Zuid-Amerika. Dit forum is opgericht in 2019 en beoogt het behoeden van de democratie, de onafhankelijkheid der machten, de markteconomie en de sociale agenda. Op 16 maart 2021 heeft de president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi in een buitengewone vergadering de leden van dit forum toegesproken. Deze belangrijke bijeenkomst is gehouden in navolging van de vergadering gehouden op 25 februari 2021 om de impact van Covid-19-pandemie te bespreken.

President Santokhi merkte op dat de regeringen de nodige maatregelen hebben genomen om ineenstorting van het gezondheidssysteem te voorkomen. “Over de hele wereld leven we in ongekende tijden en ondervinden we diepe sociale, economische en gezondheidseffecten als gevolg van de Covid-19-pandemie. Maatregelen om het gezondheidssysteem niet te laten instorten, hebben ook de armoede, werkloosheid en de sluiting van met name kleine bedrijven verergerd”, aldus het staatshoofd. President Santokhi accentueerde dat vanwege het mondiale karakter van uitdagingen wij als gemeenschap solidariteit en leiderschap moeten tonen.

De regeringsleider gaf aan dat multilaterale samenwerking de sleutel is om mondiale uitdagingen het hoofd te bieden. De president heeft aandacht besteed aan het vraagstuk van internationale financiële instellingen (IFI’s). “Het beleid van IFI’s moet opnieuw worden bekeken om meer flexibiliteit mogelijk te maken bij het verlenen van financiële bijstand.”

Het staatshoofd heeft namens de Surinaamse regering fiscale beleidsmaatregelen, gecombineerd met nieuwe financieringsbronnen voorgesteld. Dit zal een scherp herstel mogelijk maken, met minimale schade aan budgettaire houdbaarheid op lange termijn.

Het staatshoofd heeft aangekaart dat te midden van de coronapandemie Suriname geconfronteerd wordt met een onmogelijke fiscale keuze tussen het voldoen van de toegenomen staatsschuld en meer uitgeven om de gezondheid, het onderwijs en het levensonderhoud van de burgers te beschermen. De regeringsleider roept IFI’s op om liquiditeit en fiscale ruimte voor onderontwikkelde landen uit te breiden, officiële bilaterale schuldverlichting te verruimen en het hervormen van het staatsschuldenstelsel. “Ik kijk uit naar nieuwe inhoudelijke manieren en gunstige faciliteiten voor de regio. Ik ben van mening dat we concrete maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat geen enkel land achterblijft en dat we onze economieën op een duurzame manier opnieuw kunnen opstarten”, voegde president Santokhi eraan toe.

Hij vroeg de vergadering om collectieve inspanningen te leveren om Prosur te professionaliseren als een representatieve organisatie van waaruit Zuid-Amerikaanse opvattingen aan de wereld kunnen worden gepresenteerd. “Naar mijn mening kan Prosur op een zinvolle manier bijdragen aan eenheid, vrede, samenwerking, wederzijds respect en duurzame ontwikkeling in Zuid-Amerika. Prosur kan ook bijdragen aan de bestrijding van regionale onveiligheid en georganiseerde misdaad, gebaseerd op waarden van democratie, mensenrechten en de rechtstaat”, aldus het staatshoofd.