Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

PRESIDENT SANTOKHI NEEMT VIRTUEEL DEEL AAN INTERNATIONALE SUMMIT FOR DEMOCRACY

Joe Biden, president van de Verenigde Staten van Amerika, heeft op 9 december 2021 de “Summit for Democracy” gehouden. Dit internationaal virtueel event is bijgewoond door andere wereldleiders, gouvernementele en non-gouvernementele deelnemers. Tijdens deze summit richt president Santokhi zich tot de regeringsleiders. Het doel van dit event is tweevoudig. Ten eerste om toezeggingen en initiatieven over de drie belangrijkste thema’s te versterken; namelijk de democratie, corruptiebestrijding, het bevorderen van respect voor mensenrechten en verdediging tegen dictatuur. Ten tweede, om in alle eerlijkheid te spreken en te luisteren naar de uitdagingen waarmee de deelnemende landen worden geconfronteerd bij het naleven van de democratie.

President Santokhi gaf in zijn toespraak aan dat in Suriname de democratie een fundamentele rol speelt in het garanderen van vrede en veiligheid. Ook gaf hij aan dat dit event een belangrijke stap is bij het onderstrepen van het belang van de democratie. Om de democratie goed te laten fungeren, moet er zekerheid zijn dat de stemmen van de burgers worden gehoord en dat ze vrij zijn van vergelding voor de keuzes die ze maken. Dit vooral binnen het domein van de participerende democratie. “Corruptie vernietigt de democratie en de rechtsstaat, omdat het de verantwoordingsplicht en transparantie belemmert” meldt het staatshoofd.

De Surinaamse president benadrukt de acties die zijn ondernomen door de regering, om te voldoen aan de vereisten van de National Risk Analysis, ter voorkoming van witwassen, terrorisme financiering en illegale in- en uitstroom van gelden. Om transparantie te bevorderen zegt de president een wetsontwerp te zullen voorleggen aan het parlement van Suriname betreffende de openbaarheid van overheidsinformatie (Wet Openbare Bestuur). Ook zegt hij hierbij te werken aan het oprichten van een nationale ombudsman. Deze dient ter bescherming van aanklagers van de regering en klokkenluiders.

“Ik doe een beroep op u allen, als leiders van uw volk, actie te nemen om het welzijn en de welvaart van uw natie tot stand te brengen, in het bijzonder om de principes van democratie te bevorderen, als één lichaam van naties”, aldus president Santokhi.