Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi installeert Presidentiële Werkgroep ICAO

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 5 januari 2024 een Presidentiële Werkgroep ingesteld om enkele zaken aan te pakken die nog aandacht behoeven binnen de bloeiende luchtvaartsector. Deze werkgroep, voorgezeten door Clifford Themen, zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een plan van aanpak om deze kwesties aan te pakken.

Om de burgerluchtvaart in Suriname te verbeteren, moeten er maatregelen worden genomen om de Effectieve Implementatie (EI) score en de International Civil Aviation Organisation (ICAO)-standaarden te verbeteren. Dit kan onder meer inhouden dat er geïnvesteerd wordt in betere infrastructuur, training voor het personeel en het versterken van het regelgevingskader. Door deze voorzieningen te treffen, kan Suriname zijn positie in de Latijns-Amerikaanse luchtvaartsector verbeteren.

 De  werkgroep, welke uit leden van diverse overheidsinstanties bestaat, zal belast zijn met het coördineren, monitoren en het halen van de doelen. Verder moet zij regelmatig de resultaten rapporteren aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). “Ik zal verder samen met mijn team de initiatieven en ontwikkelingen nauwlettend volgen”, benadrukte het staatshoofd. Verder wenste hij de leden veel succes toe met hun werkzaamheden.