Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi installeert Nationaal Crisisteam

President Chandrikapersad Santokhi heeft een Nationaal Crisisteam geïnstalleerd. Dit gebeurde in een besloten vergadering op maandag 23 mei 2022 op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Het staatshoofd heeft zich na het oriëntatiebezoek aan Brokopondo het afgelopen weekend laten adviseren door een team van deskundigen inzake de situatie van de ondergelopen gebieden.

Het Nationaal crisisteam valt onder de verantwoordelijkheid van het clusterteam van ministers bestaande uit de  ministers van Financiën en Planning, Juspol, Defensie, Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Openbare Werken (OW), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Sociale Zaken en Volkshuisvesting(SoZaVo) en de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). In het crisisteam hebben verder zitting vertegenwoordigers van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), enkele leden van De Nationale Assemblee, een jurist en ter zake relevante instanties.

Het is de bedoeling dat er per ministerie een werkgroep zal worden ingesteld. Ook zal er per district een werkgroep worden ingesteld ten behoeve van het crisisteam. Tussen het NCCR en de directeur van Financiën zullen er directe lijnen bestaan, namelijk dat gelden direct beschikbaar gesteld zullen worden op basis van de begroting en behoefte van het NCCR. Verder worden hubs ingesteld in diverse districten; de hubs worden gefaseerd uitgevoerd samen met het crisisteam. In de hubs zal ook onderwijs en gezondheidsmogelijkheden bekeken worden. Bovendien zal het opzetten van een mobiele veldhospitaal deel uitmaken van de hulp verdeeld over diverse gebieden.

De mogelijkheid zal bekeken worden voor inzet van helikopters van buitenlandse oliemaatschappijen lokaal en in de regio. De algehele veiligheidssituatie van de gemeenschappen die hun huis en eigendommen hebben verlaten, zal ook aandacht krijgen. Tevens zal de Public Relations ingaande heden slagvaardiger zijn: er zal een woordvoerder aangewezen worden bij het clusterteam van ministers, in deze de minister van ROS en zijdens NCCR-coördinator Jerry Slijngard.