Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi en regeringsfunctionarissen delibereren over sociaal beleid

President Chandrikapersad Santokhi heeft samen met een clusterteam van ministers, die aspecten van sociaal beleid in hun portefeuille hebben en diverse deskundigen een breedvoerige beraadslaging gehad over het sociaal beleid van de regering. Dit gesprek is het vervolg geweest van een eerdere deliberatie. Functionarissen hebben op dinsdag 18 oktober 2022 presentaties gehouden en zijn dieper ingegaan op diverse onderdelen van het sociaal beleid. De rode draad is geweest dat er een samenhangend sociaal programma moet komen die effectief en transparant zal zijn. Het staatshoofd heeft de ministers en deskundigen opgeroepen om zich voor meer dan honderd procent in te zetten en met veel meer voortvarendheid te werken aan het sociaal programma.

Minister ad-interim van Financiën en Planning, Albert Ramdin geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat de financieel-economische situatie van het land enorme uitdagingen met zich meebrengt. “Dit resulteert in een koopkrachtverlies voor minder draagkrachtigen”, zegt de bewindsman. Hij accentueert dat de regering veel meer aandacht zal schenken aan de behoeften van kwetsbare groepen.

Minister Ramdin heeft onder woorden gebracht dat in gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nadrukkelijk is aangeven dat de Surinaamse overheid oog heeft voor de sociale zorg en koopkracht. De bewindsman: “We zien dat de prijzen in de winkels omhooggaan, vanwege de inflatie wereldwijd. Echter moet er iets hieraan gedaan worden.” De tijdelijk verantwoordelijke van het ministerie van Financiën en Planning onderstreept dat de regering in overleg is met een werkgroep van diverse ministers en deskundigen om te kijken hoe er op een gecoördineerd, constructief en eenduidige manier gewerkt kan worden aan een effectief sociaal programma. “Een programma welke uit verschillende componenten bestaat. We weten wat de pijnpunten zijn. Deze ontmoeting is bedoeld om alles op een rijtje te zetten en gezamenlijk te kijken naar een systeem dat simpel, effectief, efficiënt en vooral transparant is”, luidt de toelichting van de minister.