Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi beëdigt leden CHS

President Chandrikapersad Santokhi heeft 17 personen beëdigd tot lid van het Centraal Hoofdstembureau Suriname. Deze formaliteit heeft zich voltrokken op 3 februari 2021, in de Congreshal. “U heeft dat u bij de oefening van uw taak de bepalingen van de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit nauw in acht zal nemen en dat u zich ook dien overeenkomstig zult gedragen”, aldus het staatshoofd die de nieuwe leden heeft toegesproken. De president heeft verder aangegeven dat de regering het deugdelijk functioneren van een democratische staat fundamenteel stelt als voorwaarde van goed bestuur. “Wij als regering zullen continu ons handelen blijven toetsen aan rechtstatelijkheid, menselijkheid en op grond van draagvlak van ons bestuur binnen de samenleving. Daarom tegen de achtergrond van de eed die u hebt afgelegd vraag ik u om in het belang van het tot uiting komen van de soevereine wil van Suriname tot absolute eerbiediging van de politieke democratie, maar ook tot eerbiediging van de grondwet en organieke wetten die daarop zijn gebaseerd.” Het staatshoofd heeft vervolgens de felicitatie overgebracht aan de nieuwbakken leden.

Voor het staatshoofd is het CHS een belangrijk orgaan, dat centraal staat in het proces van de burger om zich verkiesbaar te stellen en de beleving van de actieve en passieve democratie. “Het CHS geeft uitvoering aan het grondwettelijke recht van burgers om politieke organisaties op te richten en deel te nemen aan de verkiezingen door zorg te dragen voor de registratie en kandidaatstelling van de partijen. Het CHS controleert daarbij of de politieke organisaties daadwerkelijk voldoen aan democratische principes die wij in ons land hoog in het vaandel hebben.”

Het CHS dient verder zorg te dragen voor een vlot verloop van de verkiezing van de leden op parlementsniveau. Ook bij de verkiezingen op ressortraadsniveau vervult de organisatie een wezenlijke bijdrage. De president heeft tijdens zijn toespraak aan de orde gesteld dat er in de nabije toekomst nagegaan dient te worden in hoeverre de kiesregeling volledig recht doet aan de huidige maatschappij. “Ook de leden van het CHS zullen daarbij moeten worden betrokken.”

Hieronder de namen van de personen die beedigd zijn op 3 februari 2021; in de functie van voorzitter Lilawatie Ragoebier en in de functie van plaatsvervangend voorzitter Wendy Jap-A-Joe. De overige leden zijn; Sarswatie Van der Hoef – Ramlagansing, Raymond Landburg, Mohamed Rostamkhan, Anenda Veldman, Dew Perkash Jaddoe, Delano Landvreugd, Muriel Held, Stanley Betterson, Rugia Bergraaf, Robert Soentik, Robby Raghoe, Lourencina Adams, Johannes Aviankoi, Gilbert van Lierop, Mohammed Guman en Arunkoemar Hardien.