Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

President Chandrikapersad Santokhi aanwezig bij workshop Wereld Waterdag Openbare Werken

22-04-2022

De jaarlijkse Wereld Waterdag is een internationale dag in het teken van water op 22 maart. Dit jaar is het thema “Grondwater”. In verband hiermee, heeft het Ministerie van Openbare Werken een bewustwording workshop gehouden voor studenten van het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) en Polytechnic College Suriname (PTC), met als studierichting Hydrologie & Meteorologie. Participerende studenten kregen na afronding van de workshop een certificaat in handen.

President Chandrikapersad Santokhi heeft de workshop bijgewoond die plaatsvond in het Lalla Rookhgebouw.

Het Staatshoofd gaf tijdens zijn toespraak aan, dat wij verantwoordelijk moeten omgaan met water. Water kan het duurste product in de toekomst worden, aldus de president. Daarnaast moet de samenleving bewuster worden gemaakt over de nadelige effecten, door het niet onderhouden van het milieu. Voor het jaar 2022 staat er volgens president Chandrikapersad Santokhi op het gebied van beleid bijzonder veel op de agenda qua Klimaat en Milieu.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), is blij met alle aanwezigen in het bijzonder de studenten. Verder gaf de bewindsman aan, dat studenten worden voorbereid voor de verdere ontwikkeling van Hydrologie & Meteorologie. Dit is van groot belang. De workshop sluit aan op de hedendaagse praktijk, gezien de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt.

Aanwezigen:

– Z.E. Chandrikapersad Santokhi (President Republiek Suriname)

– Minister Riad Nurmohamed (OW)

– Minister Rishma Kuldipsingh (AW en J)

– Gonda Asadang (Dir. Natuurlijke Hulpbronnen) Vertegenwoordiger v minister N.H.

– Sergio Kadosoe (Dir. Onderzoek & Dienstverlening)

– Radjen Ori ( Onderdirecteur)

– Dew Bhaggoe ( O.D Onderzoek & Innovatie)

– Chevelle Rigters (Waterloopkundige Dienst Suriname)

– Lorenso Kasmani (Meteorologische Dienst Suriname)

– Ministerie ROM

– Studenten NATIN & PTC

– Personeel en stafleden