Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

President brengt bezoek aan Kustwacht

Zijne excellentie, president Chandrikapersad Santokhi van de Republiek Suriname heeft op donderdag 11 maart 2021, samen met de ministers van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, Defensie, Krishna Mathoera en Landbouw Veeteelt en Visserij, Prahlad Sewdien een bezoek gebracht aan de Kustwachtautoriteit Suriname. Tijdens deze kennismakingsbezoek kreeg de president, de ministers en de overige aanwezigen een presentatie voorgeschoteld over de activiteiten, doel- en taakstellingen van de organisatie. Deze werd gepresenteerd door majoor Radjoe Bhola, de waarnemend directeur van de Kustwacht. In zijn presentatie benadrukte Bhola, het belang van de verzelfstandiging en het decentraliseren van de Kustwacht. Zijn eerste gedachte gaat uit naar het opzetten van een steunpunt in Nickerie met alle faciliteiten, met het vooruitzicht op de off- shore werkzaamheden. Dit wil hij ook in de andere districten doen. Bhola gaf te kennen dat de Kustwacht, de potentie heeft om zelfstandig te worden. Er liggen voorstellen klaar, waarbij de Kustwacht tenminste voor 75% zelfvoorzienend kan worden, waardoor de druk op de Staatsbegroting minder wordt. Tevens deed Bhola een beroep op de president om binnen zeer korte tijd de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC), voor de Kustwacht te installeren, zodat er snel beleid kan worden gemaakt. President Santokhi gaf aan dat zijn komst naar de Kustwacht gezien moet worden als een signaal voor de erkenning, de belangrijkheid en de positionering van de Kustwacht. Hij was verrast om te horen, dat hij de eerste president is die ooit op bezoek is geweest bij de Kustwacht en vond het een eer. Hij beloofde het waarnemend hoofd dat de nieuwe RvC van de Kustwacht binnenkort benoemd zal worden. Tevens merkte hij op, dat met het oog op de off- shore werkzaamheden, er gewerkt moet worden om de Kustwacht te moderniseren met de technische vernuftigheden.Minister Somohardjo gaf aan evenals de waarnemend directeur ook verheugd te zijn met bezoek van het Staatshoofd aan de Kustwacht. Dit bezoek accentueert volgens de bewindsman, de belangrijke positie en de rol die de Kustwacht inneemt in het ontwikkelingsproces van Suriname. De minister beseft dat de ontdekking van grote olievoorkomens voor onze kust een grotere economisce bedrijvigheid in onze wateren tot gevolg zal hebben. “Deze ontwikkelingen zullen leiden tot een groot beroep op de slagvaardigheid van de Kustwacht. Misschien zelfs de noodzaak tot eventuele inbedding van de Kustwacht in regionale- en internationale samenwerkingsverbanden met internationale partners”. Volgens de Biza-minister heeft de Kustwacht een stevige ontwikkeling in korte tijd meegemaakt. Doch is er nog genoeg ruimte voor verbetering en is het belangrijk dat de Kustwacht organisatorisch verder wordt gestructureerd, geüpgrade en geprofessionaliseerd in trainingen, materiaal en personeel. Somohardjo gaf aan dat hij als minister van Biza alle mogelijkheden zal bekijken om samen met de kustwachters, de Kustwacht naar een hoger niveau te brengen.