Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Parlement staat stil bij internationale dag van de vrouw

“Waardering voor de vrouw” en “gelijkwaardigheid”. Deze woorden vormden de rode draad tijdens toespraken in De Nationale Assemblee (DNA), waar men op dinsdag 8 maart 2022 heeft stilgestaan bij de Internationale Dag van de Vrouw. Vicepresident Ronnie Brunswijk legde de nadruk op de rol van de vrouw in de samenleving en zei dat de regering deze rol waardeert. “De regering ondersteunt ook het genderbeleid, de waardering die zij heeft voor vrouwen is bijzonder”, stelde de vicepresident. Parlementsvoorzitter Marinus Bee feliciteerde in het bijzonder de vrouwen in het college en de Surinaamse vrouw in het algemeen. “Vrouwen zijn heel belangrijk in ons bestel”, aldus de voorzitter.

Vanuit het college brachten fractieleiders niet alleen een ode aan de Surinaamse vrouw, maar vroegen zij ook aandacht van de regering voor de situaties waaronder vrouwen gebukt gaan. Chuanrui Wang gaf aan dat de extra aandacht voor de vrouw nodig is, zodat mannen ook beter kunnen presteren. “Omdat wij voor prestatie afhankelijk zijn van de vrouw. Niet vandaag alleen, maar elke dag”, aldus de parlementariër. Zowel Ann Sadi als Jennifer Vreedzaam vroeg aandacht voor vrouwen die gebukt gaan onder de heersende situatie en dat er geluisterd wordt naar hun stem.

Evert Karto stond in zijn ode stil bij de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de Surinaamse vrouw. “Vrouw van Suriname, uma fu Sranan, u bent sterk en geeft vaak niet op. Dat kunnen we zien aan onze moeders, die veel offeren. U bent creatief en houdt het gezin aan top. Uw doorzettingsvermogen kent geen grenzen, u cijfert uzelf weg alsook uw wensen. Vrouw van Suriname, ook u wordt moe, al geeft u het niet altijd toe. Het is niet altijd makkelijk en gewoon, al horen wij het niet in uw klagen en ook niet aan uw toon.” De volksvertegenwoordiger riep de Surinaamse vrouw op zich te bundelen en elkaar te ondersteunen voor een betere toekomst.

DNA-lid Ivanildo Plein meent dat ongeacht welke dag van het jaar, het de dag van de vrouw is. De vrouw staat volgens hem centraal in het leven van de man, het kind en het gezin. “De rol van de vrouw is niet weg te denken”, aldus Plein, die erkent dat er nog veel te doen valt hierom. Hij merkt op dat er anno 2022 nog te grote belemmeringen zijn voor de vrouw in het goed vervullen van haar rol. De oorzaak ligt vaak in huiselijk geweld soms met de dood tot gevolg, seksuele intimidatie op de werkvloer en seksueel molest van de vrouw in bepaalde functies. Volgens de parlementariër wordt de vrouw in vele facetten ook slachtoffer van de heersende armoede. “Deze gedragingen zijn zeer disrespectvol naar de vrouw toe. Dit moeten we met z’n allen verwerpen. Het past gewoon niet in een moderne maatschappij.”

Plein ziet graag dat het tij wordt gekeerd en dat na een jaar evaluatie door het college kan aanwijzen dat de rol van de vrouw verbeterd is. “Als het parlement nodig is om een bijdrage te leveren dan moet dat maar gebeuren”, vervolgde de volksvertegenwoordiger. Hij zegt dat Suriname als natie richting gelijkwaardigheid tussen man en vrouw moet gaan alsook naar een evenwichtige maatschappij. “Dat kan alleen als we met z’n allen beseffen dat de vrouw de ruimte moet krijgen om haar ding te doen en wij als mannen niet alleen het geloof hebben in de vrouw dat ze veel meer kan dan we denken, maar haar ook de nodige push geven.”

Ook parlementariër Ronny Asabina riep op tot het gelijkwaardig behandelen van de vrouw, zoals de Grondwet dat voor eenieder voorschrijft. Toch merkte hij op dat de positieve resultaten van de rechtmatige strijd van de vrouw voor lotsverbetering, gelijke rechten en gelijkwaardige posities in alle geledingen van de maatschappij duidelijk zichtbaar en meetbaar zijn. Zijn wens en bede is dat vrouwen de mannen meenemen in hun succes. “Het gaat om gendergelijkheid, het gaat om winnaars, namelijk dat man en vrouw die gelijke rechten beleven”, besloot de volksvertegenwoordiger.