Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OW pakt verkeersregelinstallaties aan

Het ministerie van Openbare Werken (OW) kondigt aan dat recente defecten aan verkeersregelinstallaties (VRI) op diverse kruispunten worden aangepakt. De meeste defecte installaties zijn inmiddels hersteld, met uitzondering van twee locaties waar momenteel aan oplossingen wordt gewerkt. OW heeft een aanbesteding gehouden voor de upgrade van vijf VRI’s, zodat deze voldoen aan moderne eisen en betrouwbaar kunnen functioneren.
De upgrades zullen geleidelijk worden uitgevoerd op alle locaties waar VRI’s aan vervanging toe zijn, om de veiligheid en efficiëntie van het verkeer te waarborgen. Het ministerie stelt dat de verkeersregelinstallaties op de kruising Zwartenhovenbrugstraat en de Keizerstraat niet gelijktijdig op groen springen. Uit technisch onderzoek in het lab van de afdeling Verkeersmonitoring en Digitale Techniek, is gebleken dat dit komt door een storing in de besturing van de VRI.
Bij een dergelijke storing, is het gebruikelijk dat het systeem vanwege interne beveiligingen overschakelt naar een knipperende modus om weggebruikers te waarschuwen. Het is echter wel mogelijk dat er meerdere lampen van conflicterende rijrichtingen tegelijk branden bij het falen van de hoofdbesturingskaart (dus groen samen met oranje of rood, of alle drie kleuren tegelijk). Verkeersdeelnemers moeten dan extra alert zijn in zo een situatie.
Een andere type storing die zou kunnen optreden is een defecte lamp die niet brandt wanneer het aan de beurt is voor een bepaalde rijrichting, waardoor het lijkt alsof de VRI niet in werking is. Het is daarom raadzaam dat weggebruikers te allen tijde alert zijn, contact opnemen met één der instanties (OW of de Motor Surveillance Dienst) en te zijner tijd terugvallen op de regeling van de verkeersborden. Het ministerie bedankt weggebruikers voor hun begrip en geduld tijdens reparatiewerkzaamheden en streeft ernaar om de verkeersregelinstallaties snel en efficiënt te herstellen en te upgraden.