Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OW BRENGT BEZOEK AAN AFOBAKADAM EN ZWAAR GETROFFEN GEBIEDEN

Een delegatie van het ministerie van Openbare Werken (OW), met als aanvoerder, directeur Sergio Kadosoe, van Onderzoek en Dienstverlening, bracht een oriëntatiebezoek aan de door water getroffen gebieden in het district Brokopondo. Tijdens dit bezoek op woensdag 20 april 2022, is de situatie bij de stuwdam waargenomen, maar ook zijn enkele dorpen aangedaan in de nabijgelegen gebieden die zwaar te kampen hebben met het wateroverlastprobleem. OW wil door dit bezoek nagaan hoe een bijdrage te kunnen leveren aan de omliggende dorpen.

Als gevolg van zware regenval van de afgelopen periode is het waterniveau in het stuwmeer sneller dan normaal gestegen. Om hierop in te spelen zijn onlangs alle 5 spuikleppen van de Afobakadam geopend, om te voorkomen dat het water van het Brokopondostuwmeer over de dam stroomt. Op deze manier wordt alles aan gedaan om eventuele negatieve effecten benedenstrooms van het stuwmeer zoveel als mogelijk te beperken. Sinds begin maart 2022 is men bezig met spuien. Vanaf het bestaan van de dam is het voor het eerst dat alle vijf spuikleppen tegelijk zijn opengesteld, echter zal dit nog enige tijd duren. Het openen van alle spuikleppen was erg noodzakelijk, in het bijzonder voor het behoud van de dam. Was men niet overgegaan tot dit besluit, was de kans groot dat het water over de dam zou stromen met alle gevolgen van dien.

Tegenover het voorgaande ondervinden veel dorpen aan de benedenloop van de dam last van het overtollige water dat ook een school nu volledig onderwater staat. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is reeds geruime tijd bezig de getroffen gebieden te voorzien van water en voedselpakketten. In samenwerking met de districtscommissaris (DC) van Brokopondo en I AM GOLD Rosebel Gold Mines N.V. werkt het NCCR eraan de plaatselijke bewoners hulp te bieden die zij nodig hebben om deze periode te overbruggen. Tot slot laat de OW-directeur optekenen dat de situatie in het gebied heel alarmerend is. Er zijn ook gesprekken geweest met de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), die benadrukt dat het spuien het gevolg is van verhoogde regenval en alles in het werk wordt gesteld om het spuien controleerbaar te houden.