Overheid


Vlag

De Surinaamse vlag is een belangrijk symbool voor ons land. Op officiële gelegenheden en gebouwen wappert de Surinaamse vlag. De vlag van Suriname bestaat uit een veld in de vorm van een rechthoek, waarop vijf horizontaal lopende balken en een vijfpuntige ster voorkomen. De kleuren, maten en de symboliek van de vlag zijn nauwlettend bepaald.

Voor een te downloaden document verwijzen we u naar: huisstijl nationale vlag.


Kleuren

 1. De kleuren van de vijf horizontaal lopende balken zijn onderscheidenlijk groen, wit, (helder) rood, wit, groen.
 2. De groene kleur is samengesteld uit negen delen chromaatgroen en een deel wit. De (helder) rode kleur is samengesteld uit vier delen helderoranje (vermiljoenrood) en zes delen karmijnrood (geranium).
 3. De kleur van de vijfpuntige ster is geel. De gele kleur is samengesteld uit twaalf delen chromaatgeel en een deel wit.

Maten

 1. De hoogte en de lengte van de vlag verhouden zich als twee staat tot drie.
 2. De hoogten van de balken verhouden zich van boven naar onder - groen, wit, (helder) rood, wit, groen - achtereenvolgens als twee staat tot een staat tot vier staat tot een staat tot twee.
 3. Het middelpunt van de omschreven cirkel van de vijfpuntige ster ligt op de verticale middellijn van de vlag. Het hoogste punt van de vijfpuntige ster ligt eveneens op deze middellijn.
 4. De lengte van de straal van de omschreven cirkel is gelijk aan de breedte van de groene balk ofwel de helft van de breedte van de (helder) rode balk.
 5. De afstand tussen het hoogste punt van de ster en de bovenste rand van de (helder) rode balk is gelijk aan de afstanden van de twee laagst gelegen punten van de ster tot de onderste rand van de (helder) rode balk.

Symboliek

 1. Het groen symboliseert de vruchtbaarheid van Suriname met zijn vele mogelijkheden; tevens verbeeldt deze kleur de hoopvolle verwachting, het nieuwe Suriname.
 2. Het wit symboliseert de gerechtigheid; het verbeeldt ook de vrijheid. De  witte banen van de gerechtigheid en de vrijheid verbinden het groen van de mogelijkheden van het land met het (helder) rood van de vernieuwing door de daden van de natie.
 3. In het (helder) rood staat het helderoranje (vermiljoenrood) als symbool van de vernieuwing en het karmijnrood voor de liefde die tot daden leidt. De (helder) rode kleur symboliseert de progressiviteit, het nimmer aflatend streven van de natie zich met de daad te blijven inzetten voor de vernieuwing van mens en samenleving.
 4. De ster symboliseert de eenheid van de natie en het geel staat als symbool van de opoffering. De gele ster symboliseert de opofferende eensgezindheid en de gerichtheid op de gouden toekomst. Uit haar licht put de natie de kracht om, met vertrouwen in eigen kunnen, zich opofferingen te getroosten en zich te blijven inzetten voor land en volk.