Algemene feiten

Hieronder volgen enkele algemene feiten over de talen die we spreken in Suriname, de godsdiensten die naast elkaar bestaan en globale economische gegevens. 

Taal

Het Nederlands geldt als officiële voertaal in Suriname. Het Sranan Tongo (oftewel Surinaams) is de tweede taal. Daarnaast bestaat ook het Sarnami (Surinaams Hindustaans) als veel voorkomende taal.
Andere talen die veel gesproken worden, zijn het Javaans, Chinees, en de verschillende Marrontalen, zoals het Saramaccaans en het Aukaans.

Godsdiensten
De multi-etnische samenleving brengt met zich mee dat er verschillende godsdiensten en religiën bestaan. Zo kom je verschillende soorten religieuze gebouwen tegen zoals kathedralen, moskeeën, synagoges en tempels. Naast het Christendom als meest beleden godsdienst kent Suriname ook het Hinduisme, de Islam, en andere traditionele religies als het winti-geloof. De verdeling ziet er ongeveer zo uit:

•    40,7% christendom 
•    19,9% hindoeïsme
•    13,5% islam
•    5,8% traditionele en andere religies
•    4,4% geen godsdienst
•    15,7% geen gegevens

Economie
De dienstverlenende sector biedt  de meeste werkgelegenheid. De overheid heeft een behoorlijk aandeel in de dienstensector als grootste werkgever. Het grootste deel van de actieve beroepsbevolking is namelijk werkzaam als ambtenaar bij de overheid of een semi-overheidsinstelling.

Verder is men werkzaam in sectoren als de handel, mijnbouw, landbouw of industrie. De inkomsten uit de mijnbouwsector dragen voor een belangrijk deel bij aan de Surinaamse economie. Denk aan de exportopbrengsten uit bauxiet, aardolie, goud en derivaten. Enkele producten van Surinaamse staatsbedrijven zijn: aardolie, gas, bacoven, elektriciteit, water en telecommunicatie.

De economische bedrijvigheid onder de particuliere lokale bedrijven is vooral gericht op handel en dienstverlening en minder op industrie. Een paar belangrijke handelspartners van Suriname zijn: de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, België, China, Japan, Frankrijk, Noorwegen, Trinidad and Tobago

De munteenheid van Suriname is de SRD, de Surinaamse dollar.