Overheid


e-Government

De e-Government Commissie zal ons helpen de sprong naar efficiëntere dienstverlening naar onze burgers met succes te maken. 

In december 2011 heeft De Nationale Assemblée het Ontwikkelingsplan 2012-2016 goedgekeurd. Dat plan bevat het Regeringsbeleid voor de komende jaren. Omdat ook Suriname zich steeds meer ontwikkelt tot een informatiesamenleving schenken we daarin veel aandacht aan Informatie- en Communicatietechnologie. Automatisering in het overheidsbeleid zal gaan fungeren als een katalysator voor het vernieuwen van de relaties tussen overheid en samenleving, en voor de verhoudingen tussen overheden onderling. Dat laatste moet leiden tot geïntegreerd overheidsbeleid, een majeur instrument voor een aanzienlijke verbetering van de dienstverlening aan de burgers.

Het gaat hierbij veel verder dan alleen ICT-technieken voor een betere bevolkingsregistratie. Alle basisregistraties van alle overheden zullen met intelligente verbindingen – zonder de privacy van de burger te schaden – aan elkaar gekoppeld worden zodat een effectieve en efficiënte dienstverlening over enkele jaren een feit is. Het vertrouwen dat de overheid de informatie correct gebruikt zal daarbij de basis zijn.

Informatie en communicatie op orde brengen met de meest moderne technologieën, waarbij ministeries en andere overheden niet langer op informatie-eilanden zitten, maar informatie met elkaar delen voor een snellere en slimmere dienstverle- ning aan de burgers, dat wordt de maat der dingen. Minder bureaucratie, minder administratieve lasten, minder onnodige overheidskosten, snellere bediening, allemaal in het teken van transparantie, participatie en toegankelijkheid: accenten van één overheid met één beleid, op zoveel mogelijk plekken digitale dienstverlening, zodat met één druk op de knop een veelheid van diensten voor de burger aanwezig is. 


E-GovernmentZie: https://www.youtube.com/watch?v=dqVj5t72lWs voor een korte uitleg van de e-Government strategie van Suriname.


Wat is e-Government?

e-Government is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij over- heidsdiensten. Dat heeft consequenties voor de structuur en de procedures van de overheidsorganisatie. Daarom is het méér dan alleen de inbreng van digitale tech- nologie. Het leidt ook tot aanpassing van de organisatie, vereist nieuwe kennis en vaardigheden en zal daarom ook gevolgen hebben voor de human resources. 


Wat zijn de taken van de e-Government commissie?

De e-Government Commissie gaat zich inzetten voor het bereiken van de volgende doelen, uiterlijk in het jaar 2020:

  1. Dat alle overheidsdiensten online beschikbaar zijn.

  2. Dat alle overheidsinstituten met elkaar verbonden zijn.

  3. Dat het personenregister van Suriname het basisbestand van alle diensten vormt.

  4. Dat elk gezin in Suriname over een ‘informatie & communicatie apparaat' beschikt

  5. Dat elk gezin in Suriname toegang tot het internet heeft. 

  6. Dat iedere Surinamer beschikt over een beveiligde Smart ID kaart
  7. Dat iedere Surinamer digitale betalingen in binnen- en buitenland kan doen.

Tijdens de rit zullen er ongetwijfeld nieuwe uitdagingen als doelen opdoemen, bijvoorbeeld de positionering van het Surinaamse e-Government binnen de voortschrijdende regionale economische integratie. 

 

Lees hier het e-Government werkdocument