Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

OS Zanderij feestelijk heropend

Voor het schoolteam en de leerlingen van de Openbare School Zanderij (OS Zanderij) is vrijdag 28 oktober 2022 een dag die in hun geheugen gegrift zal blijven. Zeer feestelijk heeft de heropening van het compleet gerenoveerde schoolgebouw plaatsgevonden, waar dagelijks 650 leerlingen samenkomen.

Schoolleider Cinthia Martosatiman heeft duidelijk haar blijdschap getoond en gaf de garantie dat zij en zeker het schoolteam zullen koesteren wat zij hebben ontvangen. “Wat wij hebben gehad is formidabel. Na mijn generatie moet de school er even mooi uitzien,” zei mevrouw Martosatiman.
 
De renovatie is mogelijk gemaakt door financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in het kader van het BEIP 2 project. BEIP 2 is een onderwijsvernieuwingsproject, dat de IDB in de voorbije zeven jaar heeft gefinancierd.
 
Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) gaf in haar toespraak aan dat er in verband met dit project nog zeven scholen worden gerenoveerd. Echter komt er nog een nieuw project waarbij tien scholen erbij komen. Voor dat nieuwe IDB-project wordt een bedrag van US$ 30 miljoen geleend.
 
Verder zei minister Levens dat de overheid ook haar eigen deel doet. Volgende week start er een project, waarbij 33 scholen worden gerenoveerd. In de begroting voor volgend jaar zal zij budget vragen om een volgende serie scholen te kunnen renoveren. De bewindsvrouw gaf ook mee dat kinderen in een prettige omgeving moeten leren, zodat zij gemotiveerd blijven om de school te bezoeken.
 
De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens NPS-DNA-lid Gregory Rusland en de voorzitter van de vaste commissie onderwijs in het parlement, Reshma Mangre, gaven aan, dat een uitnodigende omgeving bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en verbetering van de leerprestaties. Mangre deed een beroep op minister Levens om ondanks de gebrekkige financiële middelen toch meer scholen te renoveren. Rusland gaf ook aan trots te zijn op de leerkrachten, die soms onder minder goede werkomstandigheden, toch gemotiveerd hun werk blijven doen.
 
Voor IDB-vertegenwoordiger Antonio Goncalves is het belangrijk dat kinderen niet alleen in een kindvriendelijke omgeving onderwijs volgen, maar dat de kwaliteit van het onderwijs zodanig is, dat die leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Het nieuwe curriculum waaraan wordt gewerkt biedt de kinderen ook verschillende opties, zei hij.
 
In het BEIP-project ligt de focus niet alleen op het renoveren van scholen, maar draagt ook bij aan het ultieme doel van het minOWC namelijk landelijke verbetering van het onderwijs. Etienne Joemai, program manager van het BEIP-2 project gaf aan dat er curriculum is ontwikkeld dat aansluit op de hedendaagse behoefte.
 
Belangrijke onderdelen van het BEIP-2 project waren:
–          Renovatie van (delen) van openbare scholen in verschilde districten
–          Bouw van een openbare school in Amatopo
–          Ontwikkeling van een nieuw curriculum, nieuwe leerboeken met leerkracht instructieboeken, leesboeken en het drukken van deze nieuwe leerboeken leerjaar 6, 7 en 8. Deze boeken zullen in de loop van 2023 geleverd worden en gebracht worden naar de scholen.
–          Training van leerkrachten in de nieuwe methoden:
o   ontwikkelingsgericht onderwijs;
o   de nieuwe manier van toetsen en de nieuwe (voortgangs)rapporten die informatie verschaffen over de onderdelen waarin de leerling zwak is en extra aandacht behoeven van de leerkracht (in de volgende klas);
o   het gedifferentieerd lesgeven door de leerkrachten.
 
Het BEIP 2 project zal medio 2023 worden afgesloten.