Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Orange Day

Volgens het onderzoeksrapport “Gister slachtoffer, vandaag dader! Aard en oorzaak van gewelddadig gedrag onder mannelijke daders/ plegers van partnergeweld in Nickerie 2015” geven respondenten (mannelijke plegers van intiem partner geweld) aan ervan uit te gaan dat hun partner rekening met hen moet houden en geen eisen mag stellen. Dit hebben zij immers thuis geleerd. De dominante rol die de man, en de ondergeschikte rol die de vrouw wordt toebedeeld, blijkt een belangrijke factor te zijn voor spanning en geweld binnen de relatie.

Ook blijkt uit het onderzoek “Landelijke Gezondheidsenquête onder Vrouwen voor Suriname 2019”, welke is uitgevoerd onder 1527 vrouwen in de leeftijdsklasse 15-64 jaar dat 44% van de vrouwen verklaart dat hun partner te allen tijde wil weten waar ze is, 37.2% geeft aan dat de partner jaloers of boos wordt wanneer zij met een andere man praat en 32.6% haar niet vertrouwt met geld.

Geweld tegen vrouwen en meisjes heeft dus betrekking op hun gebrek aan macht en controle, evenals de sociale normen die de rol van mannen en vrouwen in de samenleving voorschrijven. Machtsverschillen zijn niet gezond voor een relatie. In een gezonde relatie is er geen plaats voor geweld en is het belangrijk respectvol met elkaar om te gaan.