Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Openbare Werken vervult lang gekoesterde wens bewoners Romanaweg met betonnen brug

De Romanaweg in het district Wanica is nu via een betonnen brug verbonden aan de Indira Gandhiweg. De oplevering werd op 4 maart 2024 gedaan in bijzijn van President Chandrikapersad Santokhi en Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Met de oplevering van deze brug is een lang gekoesterde wens van buurtbewoners in vervulling gegaan. De vorige oeververbinding was van hout opgemaakt en verkeerde jarenlang in deplorabele staat. President Santokhi gaf bij de gelegenheid aan dat het beleid van de regering gericht is op duurzame ontwikkeling voor eenieder. De regering heeft duidelijke prioriteiten gesteld voor de resterende periode waarvan het verbeteren van de infrastructuur landelijk ook is opgenomen. Minister Nurmohamed gaf in zijn toespraak aan dat het ministerie landelijk projecten oplevert en modernisering doorvoert. “Openbare Werken, is van een failliete ministerie in juli 2020 gebracht naar een producerend ministerie vandaag de dag. Er is onder het vorige bewind jarenlang bitter weinig gedaan aan onderhoud en rehabilitatie van bruggen en steigers over het hele land. Zo ook bij andere infrastructurele werken,” stelt de bewindsman. Echter zijn sinds de regeringswisseling intussen landelijk ruim 47 bruggen en steigers aangepakt door OW. De aanpak varieert van het vervangen van leuningen of verfbeurten tot complete restauraties en vervangen van houtconstructies. “Een belangrijke leidraad van deze regering en deze minister is dan ook dat er geen halve projecten worden opgestart, maar dat projecten worden opgeleverd,” gaf de minister aan.

Bij de oplevering waren naast het staatshoofd ook aanwezig de Districtscommissaris van Wanica Noord-West, Bholanath Narain, het hoofd van afdeling Bruggen en Steigers van OW, Firazia Ataoellah, vertegenwoordigers van de aanemer en lokale volksvertegenwoordigers van De Nieuwe Grond en omgeving. Diverse burgers hadden een aanvraag ingediend bij het OW-ministerie voor een betonnen brug. Na gedegen onderzoek is het ministerie overgegaan tot de voorbereiding en bouw van de brug. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het ontwateringssysteem. Het contract voor dit project werd in februari 2023 getekend met aannemer Twahier Ajoeb N.V..De werkzaamheden begonnen in oktober 2023. Er is een fundering gelegd, vervolgens zijn de vloerplaten en de rest van het materiaal aangebracht. De brug is 7 meter lang en 3 meter breed. Het is een voorrangsbrug met een tonnage van 5 ton. De ceremoniële opening werd door president Santokhi in gezelschap van buurtbewoners en overige aanwezigen verricht.