Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OPENBARE WERKEN NEEMT KOLKENZUIGER HER IN GEBRUIK TE MORGENSTOND

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in samenspraak met stichting “Beter Wonen” te Morgenstond in Paramaribo-Noord een kolkenzuiger, na te zijn hersteld wederom in gebruik genomen. Dit deel van de hoofdstad teistert al jaren met wateroverlastproblemen. In dit kader nam de stichting samen met buurtbewoners van Morgenstond het initiatief, een kolkenzuiger van OW die inactief was, te repareren en in bruikleen te kunnen gebruiken. Op zaterdag 19 februari 2022 tekende OW-minister Riad Nurmohamed de leenovereenkomst met de stichting.

Directeur Santosh Soman van Civiel Technische Werken (CTW) voerde aan dat de betreffende kolkenzuiger reeds geruime tijd inactief en afgeschreven was. Na de komst van het voorstel door de stichting en de buurtbewoners van Morgenstond, om de kolkenzuiger te repareren en formeel tijdelijk over te nemen, zelf hun omgeving te ontwateren, werd dadelijk een besluit genomen. De CTW-directeur is derhalve ingenomen met deze bijzondere samenwerking en benadrukte dat de pompgemalen en sluizen te Morgenstond, Clevia, Citrusplantage en te Leonsberg gauw worden gerenoveerd, zodat het overtollige water makkelijker kan worden afgevoerd. Er is onlangs al een aanbesteding hiervoor gehouden en zijn de pompgemalen ook in de gunningsfase. De contracten worden daarna getekend, alvorens wordt overgegaan tot de rehabilitatiewerkzaamheden.

Minister Riad Nurmohamed onderstreepte het feit dat hij vanaf zijn aantreden het uitvoeren van projecten in Public Private Partnership (PPP) verband steeds heeft gestimuleerd, in het bijzonder voor het oplossen van infrastructurele problemen over heel Suriname. In dit kader werkt de bewindsman hard aan wetten over verlaten percelen en gebouwen die aan verandering toe zijn. Om deze acties te implementeren is de hulp van buurtbewoners heel cruciaal, om specifiek aan te kunnen geven waar deze verlaten percelen en gebouwen zich bevinden, zodat het ministerie van Openbare Werken kan optreden voor een betere woonomgeving. Het ministerie heeft gigantisch veel werk te verrichten, maar door burgerparticipatie kunnen we problemen veel sneller oplossen, vandaar dat dit soort initiatieven van essentieel belang zijn. “Dit moet zeker een voorbeeld van betekenis zijn voor andere buurten of woonwijken” aldus de OW-minister.