Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Openbare Werken geeft statusupdate PPP-projecten

Het ministerie van Openbare Werken (OW) voert diverse projecten uit in Public Private Partnership (PPP) ter verbetering van infrastructurele problemen. In dit bericht geeft het ministerie een statusupdate omtrent de verschillende projecten.

Verwerking van afval te Ornamibo en padi kaf te Nickerie

Middels het publiceren van een Request for Expresssion of Interest (RFEOI)zijn investeerders, zowel lokaal als internationaal, in de gelegenheid gesteld om voorstellen in te dienen het afvalprobleem bij de vuilstortplaats Ornamibo te helpen oplossen op een duurzaam en milieuvriendelijke manier. KPP Energy & Waste Solutions en Supernova Waste to Energy Inc. zijn bedrijven die zijn geselecteerd voor de afval verwerking te Ornamibo. Deze bedrijven hebben het technisch voorstel Waste to Energy (WtE) aangeboden, waarbij het afval via verbranding of vergassing verwerkt wordt tot elektrische energie die aangesloten kan worden op de grid van de EBS. Slechts 1 lokaal bedrijf, Four Green Energy Solutions, heeft interesse getoond voor de verwerking van padie kaf te Nickerie tot ook elektrische energie.

Brug over Corantijn- en Surinamerivier

De voorstudies en voorontwerp van de brug over de Corantijrivier zijn op 4 mei 2022 opgedragen aan het consultancy Bureau WSP Caribbean die medio december gereed moeten zijn. De studies worden uitgevoerd in opdracht van Suriname in samenwerking met Guyana. Eveneens op 4 mei 2022 werden investeerders per advertentie uitgenodigd voorstellen te leveren om de bouw te realiseren in PPP-verband, meer specifiek volgens een “Ontwerp – Bouw – Financier – Beheer – Onderhoud” overeenkomst. Hierbij worden investeerders, vaak grote aannemers met financieringsmogelijkheden, uitgenodigd voorstellen te doen de brug over de Corantijrivier op hun kosten te bouwen, waarna gedurende een concessieperiode de concessionaris tol zal heffen en mogelijk aanvullende betalingen zullen plaatsvinden.  Op 30 augustus 2022 werden een 6-tal voorstellen ontvangen. Deze aanbiedingen worden nu, door beide landen afzonderlijk, beoordeeld, waarna tenslotte beide landen zullen beslissen met welk bedrijf zal worden doorgegaan. Het megabedrijf China Road and Bridge Corporation heeft een voorstel gedaan om de brug over de Surinamerivier en de voorafgaande voorstudies te realiseren. De bouw van de brug wordt geschat op ca. 3 jaar. De aanbieding is beoordeeld en vervolgens zal met het bedrijf gesprekken worden gevoerd om waar nodig zaken nader te bespreken alvorens tot verdere besluitvorming over te gaan.

Ferryservice Paramaribo – Meerzorg en Parkeergarages

De gedachten gingen uit naar moderne zgn. Waterbusboten waarmee een goede en gerieflijke 15 minuten dienst v.v. onderhouden zou kunnen worden. Helaas heeft de oproep geen voorstellen van geïnteresseerde partijen opgeleverd en zal de oproep, mogelijk in iets gewijzigde vorm, worden herplaatst.  Tezamen met de uitnodiging tot het realiseren van de ferrydiensten werd een uitnodiging gepubliceerd voor de bouw en exploitatie van twee parkeergarages, t.w. in directe nabijheid van de veersteigers, Knuffelsgracht en het Veerplein te Meerzorg. Ook deze oproep zal, wegens gebrek aan voorstellen, wederom geadverteerd worden. Binnenkort worden ook de Expressions Of Interest gelanceerd voor de weg Zanderij-Apoera, bouw van woonhuizen en de bouw van de markt te Nickerie.