Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Onderwijs als voorwaarde voor kwalitatieve jeugdparticipatie

De kersverse geïnstalleerde CARICOM-jeugdambassadeur, Matai Zamuël, heeft als eerste activiteit op 24 januari 2023 een high level dialogue meeting georganiseerd in verband met de Internationale Dag van het Onderwijs 2023. In zijn betoog legde hij het verband tussen het belang van onderwijs en de kwaliteit van jeugdparticipatie. Hij brak een lans voor het recht op onderwijs en wees daarbij op het belang van onderwijs voor jongeren om actief mee te doen, mee te praten en mee te beslissen bij zaken die voor hen belangrijk zijn.  

Minister Steven Mac Andrew, die verantwoordelijk is voor het Jeugdbeleid, inclusief het programma van CARICOM-Jeugdambassadeurs in Suriname, heeft ook gesproken bij deze gelegenheid. Hij bleek ingenomen te zijn met de bevlogenheid van de jeugdambassadeur, die slechts een paar weken na zijn installatie al een event heeft georganiseerd. De minister vond het onderwerp ‘Onderwijs’ een goede openingszet van de jeugdvertegenwoordiger. Het onderwijs is volgens hem de sleutel voor ontwikkeling van de mens, zowel individueel als collectief. Mac Andrew vond voorts dat onderwijs ook de sleutel is voor kwalitatieve jongerenparticipatie en voor de besluitvorming over aangelegenheden die invloed hebben op hun toekomst. Tevens ziet hij onderwijs als basisvoorwaarde voor jongeren om hun bijdrage te leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), of het nu gaat om armoedebestrijding, mensenrechten of sociale rechtvaardigheid. Het thema van de dag “Investeren in mensen en prioriteit geven aan onderwijs’ sluit volgens de minister goed aan op het Youth POWER concept, waarop het jeugdbeleid is gestoeld en waarbij de focus wordt gelegd op participatie, ontwikkeling, weerbaarheid, economische groei en rechten van jongeren.

De heer Javier Córdoba, Programme Manager bij the United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), die ook aan het woord kwam, gaf de garantie dat zijn organisatie zich zal blijven inzetten voor kwalitatief onderwijs voor kinderen wereldwijd. Tegen deze achtergrond pleit hij voor onderwijshervormingen en voor de invoering van digitale communicatie binnen het onderwijs in ons land. Daniela Rosario, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC), heeft onderkend dat het educatiesysteem in ons land aan hernieuwing toe is en dat vanwege vele redenen bepaalde kinderen in Suriname verstoken zijn van onderwijs. Het streven van het ministerie is volgens haar dat elk kind in het land onderwijs zal genieten in een toekomstgericht en modern onderwijssysteem waarbij Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) niet zal ontbreken. Ook zal de focus zijn op een onderwijssysteem dat uitsluit dat kinderen uit het systeem vallen.

De goed opgekomen vertegenwoordigers van verschillende jongerenorganisaties hebben na de toespraken en presentaties gediscussieerd over: de school als veilige omgeving voor elk individu, de garantie van duurzaam onderwijs in eventuele crisistijden, en over meer sport en creatieve expressievakken in het onderwijssysteem.  Voorts is er ook van gedachten gewisseld over seksuele vorming en voorlichting voor bewustwording van positieve seksuele ontwikkeling bij jongeren.

Paramaribo, 26 januari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Vlnr: Daniela Rosario (Min OWC), Matai Zamuël (CARICOM-Jeugdambassadeur voor Suriname), Steven Mac Andrew (minister AWJ), en Javier Córdoba (Programme Manager UNICEF) met elk in hun hand een box met een van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 zijn vastgesteld door de VN.