Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Officiële ingebruikname van een veegwagen en graders

De Minister van Openbare Werken, Dr. Riad Nurmohamed heeft vanaf zijn aantreden getracht een beleid te voeren om uitbestedingen van werkzaamheden zoveel als mogelijk te verminderen en meer werkzaamheden te doen uitvoeren in eigen beheer als het gaat om machines en arbeidskrachten. In dat kader van dit streven geeft Sergio Kadosoe, directeur Onderzoek en Dienstverlening aan dat u allen vandaag uitgenodigd zijn bij de aflevering van twee (2) Motorgraders, één (1) Vorklift en één (1) Veegwagen. Ambar Soenesardien, vertegenwoordiger SURMAC feliciteert het geheel Ministerie van Openbare Werken met deze mijlpaal en geeft aan dat het een eer is voor SURMAC voor de aflevering van de Motorgraders. Verder bracht Anand Gokoel, vertegenwoordiger Warsha N.V. zijn felicitaties uit voor de levering van de Vorklift en Veegwagen.

Kadosoe geeft aan dat deze graders zondermeer tijdig en efficiënt ingezet zullen worden in de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne en Saramacca ten behoeve van het graderen en egaliseren van zandwegen. Er zijn frequent klachten vanuit de samenleving uit de districten met betrekkking tot kuilen en hobbels in zandwegen. Door het inzetten van deze graders kan het ministerie op regelmatig inspelen in dergelijke behoeftes. Voor wat betreft het dienstjaar 2024 ligt het in de lijn der verwachtingen dat het ministerie nog twee motorgraders zal aanschaffen, zodat er meer gedaan kan worden voor de samenleving.

Vermeldenswaard is dat de minister zich beijvert voor institutionele versterking door middle van het bieden van nodige trainingen aan zijn personeel, die leidt er toe dat de dienstverlening ook professionalisering uitstraalt. Door de jaren heen zijn er tal van operators met pensioen. In dit verband is er ook een trainingstraject in de planning, ten behoeve van het trainen van personeel tot volwaardige zwaarmaterieel operators alsook het efficiënt kunnen omgaan met de bediening van deze machines. De minister geeft aan dat dit een mogelijkheid is voor operators om te groeien met de technologie. Deze training is ook beschikbaar voor personeel die het werk willen leren. Verder geeft de Minister aan dat deze groep ingezet zal worden ter besturing van deze motorgraders eveneens andere zwaarmaterieel.

Uit de samenleving met name fietsers werd er geklaagd, ten aanzien van de aanwezigheid van veel zand en zanddeeltjes op het wegdek en dat zorgde er voor dat er besloten werd om een veegwagen aan te schaffen. De minister geeft ook aan dat het een mijlpaal is voor het ministerie en hij graag meer wilt doen, maar niet alles in 1 keer kan. Tegen die achtergrond is het de bedoeling om elk jaar beetjes bij beetjes iets te doen met het oog op duurzame investeringen en geen verkwisting van financiën. Deze machines zijn een cadeau voor onze operators. De minister feliciteert de verschillende afdelingen en richte een dankwoord aan eenieder in het bijzonder de leveranciers voor het gestelde vertrouwen in het Ministerie van Openbare Werken en de regering.