Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Nieuwe Wet ‘Minimumloon 2019’ goedgekeurd

De Wet ‘Minimumloon 2019’ is door het parlement goedgekeurd op donderdag 18 juli 2019. De wet zal komen in de plaats van de vigerende Wet Minimum Uurloon die in 2014 werd goedgekeurd door het parlement. De grootste verworvenheid van deze wet is dat er een Nationale loonraad in het leven wordt geroepen als mechanisme tot vaststelling van het minimumloon. In de huidige wet ontbreekt zo een mechanisme, echter biedt de wet de overheid wel de mogelijkheid om het minimumuurloon aan te passen bij staatsbesluit. Van deze mogelijkheid heeft de regering gebruik gemaakt om het minimumuurloon van 2017 bij Staatsbesluit van 24 juli 2019, houdende uitvoering van artikel 3 lid  van de Wet Minimum Uurloon (SB 2014 no. 112) aan te passen. Dit staatbesluit heeft geen betrekking op de nieuwe wet. In de nieuwe wet is ook geen nieuwe minimumloon genoemd.

Als de nieuwe wet wordt afgekondigd wordt de oude wet van 2014 ingetrokken. Dat betekent dat het vigerende minimumloon in het vervolg niet meer op de oude wijze zal worden vastgesteld of worden gewijzigd. In het vervolg zal de Nationale Loonraad de regering adviseren hieromtrent. Het minimumuurloon zoals onlangs aangepast bij Staatsbesluit is van SRD 6,14 naar SRD 8,40 opgetrokken. Ook voor winkelbedrijven is het minimumuurloon aangepast van SRD 7,37 naar SRD 8,40. Deze aanpassingen gaan in per 1 maart 2019. Tarieven die volgens de huidige wet hoger zijn vastgesteld zullen niet naar beneden worden bijgesteld. Zo zal het minimumuurloon voor bewakingsbedrijven ongewijzigd blijven op SRD8,60. Dit geldt ook voor horecabedrijven die meer dan 12 werknemers hebben (SRD8,60). Voor alle andere sectoren en bedrijfsgroepen geldt SRD 8,40 als minimumuurloon.

De minimumlonen zoals opgenomen in het Staatsbesluit zullen gelden tot ultimo 2020 totdat de regering het nieuwe minimumloon voor 2021 – 2022 afkondigt, uiteraard na verkregen advies van de Nationale Loonraad.

Volgens de nieuwe wet zal het minimumloon tweejaarlijks worden vastgesteld, met dien verstande dat het vastgestelde minimumloon zal gelden voor 2 jaren. De eerste Loonraad die als vaststellingmechanisme van het minimumloon zal fungeren, wordt ingesteld in januari 2020. Uiterlijk in de maand december van dat jaar zal deze raad de regering van advies moeten voorzien.

Paramaribo, 23 juli 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid