Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

NIEUWE TARIEVENMETHODOLOGIE EN ELEKTRICITEITSTARIEVEN

De noodzaak van een tariefsaanpassing wordt door vrijwel iedereen erkend.  Op het vorig besluit van de regering dat op 9 juni 2021 werd gepresenteerd aan de samenleving, was er echter vanuit de samenleving veel kritiek. De regering heeft hiernaar geluisterd en scenario’s om te geraken tot lagere tarieven verder onderzocht en uitgewerkt.

De regering heeft op vrijdag 9 juli 2021 de staatsbesluiten die de introductie van een nieuwe tarievenmethodologie en nieuwe elektriciteitstarieven mogelijk maken goedgekeurd.

Deze nieuwe tarieven zijn met verschillende maatschappelijke groepen en stakeholders besproken. Hierbij is de algemene opvatting dat de nieuwe tarieven lager en beter gebalanceerd zijn uitgevallen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het initiële voorstel zijn:

  • Het basistarief is verlaagd. Het basistarief is het vast gedeelte van de rekening dat niet varieert met het werkelijke verbruik. Dit is nu substantieel lager voor alle groepen.
  • Het basistarief voor 3-fase aansluitingen (huishoudens en niet-huishoudens) is niet meer gebaseerd op de kVA aansluiting. De 3-fase verbruikers zullen net als anderen een vast basistarief per maand (SRD 200 voor huishoudens en SRD 300 voor niet-huishoudens) betalen en zij zullen ook aanspraak maken op subsidie.
  • Het verbruikstarief (kWh-tarief) voor huishoudens is verlaagd. Tot 800 kWh per maand betalen huishoudens nu een lager kWh tarief (SRD 1,15). Circa 92% van alle huishoudens heeft een gemiddeld verbruik van minder dan 800 kWh.
  • Het verbruikstarief (kWh-tarief) voor niet-huishoudens is verlaagd. Tot 2600 kWh per maand betalen niet-huishoudens winkels en bedrijven nu een lager kWh tarief (SRD 1,15). Circa 91% van alle niet-huishoudens heeft een gemiddeld verbruik van minder dan 2600 kWh.
  • Voor grootverbruikers (niet-huishoudens groter dan 24 kVA en hoogspanningsverbruikers) is het kVA tarief substantieel verlaagd. Dit is nu respectievelijk 11 SRD per kVA en 13 SRD per kVA. Daarnaast is het kWh meer gebalanceerd tussen het hoog- en laagtarief.

De subsidiebedragen zijn conform deze wijzigingen ook aangepast. De regering blijft circa 26% van de totale energiekosten subsidiëren. Circa 30% van alle huishoudens zal nooit meer dan SRD 50 per maand hoeven te betalen.

De berekening van de maandrekening onder de nieuwe tarieven kan worden gedaan met behulp van de tarievencalculator op de website van de EBS. https://mijnaccount.nvebs.com/calculator/ Deze pagina is vooralsnog gratis te benaderen (zonder internetkosten dus) In de dagbladen van maandag 12 juli zullen overzichtelijke tabellen met de gemiddelde rekening per verbruikscategorie gepubliceerd worden. Stroomafnemers zullen de nieuwe rekeningen vanaf augustus 2021 ontvangen.

Naast de nieuwe tarieven buigt de regering zich thans over de herstructurering van de energiesector. Dit houdt onder andere in een doorlichting van de EBS en het ontwikkelen van een herstructureringsplan voor het bedrijf. De introductie van een nieuwe tarievenmethodologie met gefaseerde afbouw van de overheidssubsidie is dus niet het einde, maar juist het begin van het proces van gezondmaking van de energievoorzieningssector.

Nieuwe tarieven