Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

NH’ers nemen deel aan Advanced Project Leadership Training

Ruim 20 medewerkers van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) hebben een week lang kennis opgedaan tijdens een Leadership Development Workshop. Deze workshop stelt een basistraining voor, waarbij middels intensieve groepsopdrachten/assessments het kennisniveau van de deelnemers is getoetst.

Initieel

Rachȇle van de Scheur-Rijker, project manager van diverse projecten tevens initiator van deze training heeft gedurende haar uitoefening van werkprocessen ontdekt dat er enorme behoefte is aan specifieke kennis over project management. Vanuit dat oogpunt is gedacht om aan capaciteitsversterking te doen.

Deze training was initieel speciaal bedoeld voor medewerkers van het beleidsgebied Energie, maar vanwege de animo die ontstaan is, is toen besloten het op integraal niveau te laten geschieden. Zo hebben ook medewerkers van het kabinet van de minister, medewerkers van de afdeling Voorlichting, medewerkers van het beleidsgebied Mijnbouw en medewerkers van de Ministeriële Plan Unit (MPU) hieraan geparticipeerd.

De training gaat inhoudelijk over strategisch leiderschap, strategisch denken, waar wordt het accent op gelegd wanneer het gaat om project management en waar bij de uitvoering. Verder; welke capaciteit essentieel is voor een resultaatgerichte aanpak en het inhuren van een consultant daarvoor.

Relevantie

De professional project management trainer, Joseph Khan, die langer dan 20 jaar op internationaal vlak deze training verzorgd, geeft aan waarom deze training van eminent belang is. “In de hedendaagse wereld moeten er diverse werkzaamheden worden uitgevoerd, maar je hebt de juiste skills en competenties daarvoor nodig. Het is in deze dus belangrijk om kennis op te doen van de mechanische en strategische aspecten van project management.”

Tijdens deze training richt Khan zich op de facetten; leren, groei en ontwikkeling. Dit doet hij door coachen en mentoren gedurende dit programma. Volgens hem is het doel van deze training dat de participanten met de juiste kennis en attitude verder aan de slag gaan. Khan is zich er van bewust dat ‘implementatie’ altijd een uitdaging zal zijn. Desondanks, moeten Surinamers zich richten op het ontwikkelen en leveren van waardevolle en kwalitatieve projecten, die altijd binnen bereik zijn. “Een belangrijke reden voor deze capaciteitstraining is om de uitvoering te versterken en de overheid te ondersteunen in haar strategische- en ontwikkelingsagenda”, benadrukt hij tenslotte.

Deze basistraining duurde van 6 tot en met 10 februari. Het na traject is een vervolgtraining, waarna de deelnemers een certificaat ontvangen.