Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

NH-minister David Abiamofo installeert water platform

Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft minister David Abiamofo het water platform geïnstalleerd. Het platform dat op 5 april is geïnstalleerd zal de regering gedurende 3 jaar adviseren over het nationaal waterbeleidsplan en de implementatie van het nationaal waterbeleid door diverse ministeries. Ook zal het platform zorgen voor het bevorderen van capaciteitsopbouw, de uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van de bewustwording op het vlak van water reductie.    

In het water platform hebben zitten, vertegenwoordigers van diverse instanties met raakvlakken op het gebied van waterbeheer en sanitatie. Deze zijn: Reina Ormskirk, Rathna Kewal, Xaviera Souprayen, Herman Jinti, Radjen Ramkisoen, Dewdath Bhaggoe en Christiaan Huisden. Het platform wordt voorgezeten door Gonda Asadang, directeur Water op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Minister David Abiamofo ging tijdens zijn betoog in op de taak van het ministerie van NH op het vlak van het water gebeuren; het formuleren van het waterbeleid tevens de coördinatie en uitvoering daarvan. Hiernaast hebben verschillende instanties een koppeling met water en voeren zij hun eigen programma’s uit.  Echter, kan volgens de NH-bewindsman de coördinatie op een hoger niveau worden vormgegeven. Dit is dan ook de reden voor de installatie van het water platform.

De komst van het water platform zal bijdragen aan het slagvaardig voltooien van Sustainable Development Goal 6:  Verzekerde toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.  Eveneens de op 24 maart gemaakte afspraak tijdens de VN-waterconferentie te New York: de “Water Action Agenda” .