Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Nationale Anti-drugs Raad geïnstalleerd

De Nationale Anti-drugs Raad (NAR) is op woensdag 28 december geïnstalleerd door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Deze installatie vond plaats ten kantore van de minister. De Nationale Anti-drugs Raad is benoemd voor een periode van 3 jaar en heeft als voorzitter de heer R. Nanda, die zitting neemt namens het ministerie van Volksgezondheid.

De NAR is onder andere belast met de coördinatie en de aanpak van de drugsproblematiek in Suriname. De bewindsman heeft aan de nieuwe raad gevraagd om zo snel als mogelijk het Drugs Master Plan te actualiseren, maar ook richtlijnen te geven aan de regering om de voorlichting aan de jeugd te intensiveren in het kader van drugspreventie.

De Nationale Anti-drugs Raad bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw S.F. Asmo, namens het ministerie van Openbare Werken;
De heer B. Somai, namens het ministerie van Justitie en Politie;
De heer R.R. Jadnanansingh, namens het Psychiatrisch Centrum Suriname;
De heer J.N. van Charante, namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven;
De heer C. Keenswijk, namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport;
Mevrouw M. Moenesar, namens het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken;
De heer R. Lala, namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur;
De heer I. Samon, namens de NGO’s in de Rode Zone;
Mejuffrouw S. Naarden, namens de NGO’s in de Groene Zone;
Mevrouw Sh. Bell, namens het Directoraat Nationale Veiligheid van de Republiek Suriname.