Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Nationaal Leger start campagne voor suïcidepreventie

Het Nationaal Leger heeft een aanvang gemaakt met het verzorgen van suïcidepreventiesessies voor militair en burgerpersoneel om hiermee extra aandacht te vestigen op suïcide. Naast deze suïcidepreventiesessies zal er ook een instructiekaart aan het defensiepersoneel worden gedistribueerd met betrekking tot de abc’s rond suïcide, met als doel vroege ontdekking en aanpak.

Dit project, welke op 17 januari van start is gegaan, is een traject van de sectie G5 onder leiding van de majoor J. Latchmansing. De sessies worden verzorgt door de onderafdelingen Militaire Sociale Dienst (MSD) bestaande uit de luitenant S. Ramkhelawan, luitenant D. Bhikharie en mw K. Zweden & de Geestelijke Verzorgers, de kapitein M. Hatimi, sgt. Russel, kpl1 Chrislow en pandit Khedoe.

Na de sessies is er een tweede gedeelte waar peer educators van alle eenheden getraind worden door de MSD en de MGD ( kap. Welzijn) om binnen hun gelederen de hulpverlening op te vangen en te begeleiden naar de MSD voor professionele afhandeling.