Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Mr Tropical Beauty Suriname bezoekt VP Brunswijk

Plein Damiendo, Mr Tropical Beauty Suriname, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan Vice President (VP) Ronnie Brunswijk. Bij dit bezoek op woensdag 5 oktober 2022 werd Plein vergezeld van zijn moeder, Johanna Pinas. Bij het laatste gehouden TBS-contest op 30 april 2022 in hotel Torarica, werd Plein de winnaar en voor één jaar gekroond. Met zijn bezoek aan de VP poogt hij onder meer jongeren van achtergestelde buurten te stimuleren om te blijven streven naar topprestaties. De VP heeft hem opgeroepen een praktisch voorbeeld te blijven voor de Surinaamse jeugd. Plein zit in het Platform “Youth should say no to drugs” en wil vandaaruit jongeren bereiken.

In 2019 vertegenwoordigde Plein Suriname en werd winnaar tijdens een contest op Barbados. Hij zal Suriname in oktober 2022 vertegenwoordigen in Turkije, bij de contest voor Top Model Universe. Omdat er van overheidswege geen financiële steun verleend kan worden voor zijn voorgenomen trip, zal VP Brunswijk een eigen bijdrage leveren. Volgend jaar juni wenst Plein in Polen te zijn voor deelname aan het Mister Supra contest.