Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

MOU ondertekent in het kader van Regionaal Arbeidsmarkt Informatie Systeem

Voor het garanderen van data ten behoeve van het Regionaal Arbeidsmarkt Informatie Systeem en in dit verlengde, het Nationaal Arbeidsmarktinformatiesysteem is er een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend door het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en de stakeholders Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname, het Algemeen Pensioen Fonds en het Pensioenfonds Suriname. Een arbeidsmarktinformatie systeem beoogt een mechanisme waarin de systematische verzameling, analyse en verspreiding van informatie over de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt en andere arbeidsmarktindicatoren centraal staat. Het ABS zal de functie van Nationale Datamanager vervullen terwijl het Ministerie van AW&J als de Nationale Coördinator is aangewezen in dit MOU. De ondertekening heeft op maandag 8 november plaatsgevonden.

Tijdens de ondertekening van het MOU door de stakeholders.

De onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas- Friperson gaf met genoegen aan dat het ministerie na lange tijd een formele aanzet heeft kunnen geven aan de opzet van een arbeidsmarktinformatie systeem. Zij gaf vervolgens aan dat er in 2015 door de CARICOM in samenwerking met de International Labour Organization (ILO) een aanvang is gemaakt met de opzet van een regionaal arbeidsmarkt informatiesysteem (RLIMS). Dit systeem zal toegang bieden tot de data over de arbeidsmarkt van alle lidlanden van de CARICOM. Het RLMIS-platform is reeds gelanceerd op 27 augustus 2017. Esajas- Friperson deelde ook mee dat een van de belangrijke voorwaarden welke werd gesteld voor het welslagen van dit regionaal systeem, een goede samenwerking met de stakeholders te lande is. Vanwege de overeengekomen 34 indicatoren, waaronder werkgelegenheid, pensioen, wetgeving, arbeidsbemiddeling en arbeidsverhoudingen, is er in deze fase gekozen voor de bovengenoemde stakeholders.

Onderdirecteur Wetenschappelijke planning en Onderzoek van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS), Eartha Groenfelt, gaf aan dat de ABS voorstander is van het systeem als instrument om arbeidsstatistieken te harmoniseren. Hierdoor kan er ook gewerkt worden aan de kwaliteit van data. Supervisor van de afdeling Statistieken bij het Algemeen Pensioen Fonds (APF), Cornelia Sampi, benadrukte de belangrijkheid van data bij een gedegen planning. Het APF kijkt verder uit naar de actieve uitvoering van het informatiesysteem. Directeur Pensioenfonds Suriname, Michael Miskin, is ook content met de actieve betrokkenheid van het Pensioenfonds Suriname. Hij gaf aan dat er ook vanuit het fonds informatie beschikbaar gesteld kan worden ten behoeve van het RLIMS.

Directeur Arbeid, Jimmy Belfor, zegt dat het ministerie van AW&J een rapportageplicht heeft naar onder andere de CARICOM en de ILO. Hij hoopt dat met deze mijlpaal het ministerie betere statistieken kan aanleveren voor de rapportages op nationaal en internationaal niveau. Namens AW&J heeft de directeur van Arbeid het MOU ondertekend. Ook heeft Belfor de ondertekende exemplaren overhandigd aan de stakeholders.

Paramaribo, 8 november 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken