Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Directoraat Mijnbouw

Algemene Taakstelling:

 • De zorg voor de beleidsadvisering, de beleidsuitwerking en beleidscoördinatie van alle aangelegenheden inzake delfstoffen exclusief koolwaterstoffen;
 • Het vaststellen van de jaarbegroting van het directoraat mijnbouw in samenspraak met de DIRABNH;
 • Het toezicht op de effectieve en efficiënte uitvoering van de begroting van het directoraat mijnbouw;
 • Het verwerven van inzicht over de criteria en het beleid ten aanzien van de mijnbouw;
 • Maximaliseren van de economische opbrengsten/ voordelen voor de staat middels vergunningen en concessierechten;
 • Vergroten en behouden van de betrokkenheid en het draagvlak van de gemeenschap in het algemeen en lokale gemeenschappen in het bijzonder bij de uitgifte van mijnbouwrechten;
 • Stimuleren van de lokale inbreng en inzet en optimalisering van de voordelen uit de sector voor de nationale economie;
 • Creëren van ruimte voor en verzekeren van nationale participatie bij de ontwikkeling van mijnactiviteiten met multinationals;
 • Capaciteitsopbouw van belangrijke actoren in de ruimste zin des woord om zodoende een gelijkwaardige rol te kunnen vervullen op relevante vlakken binnen de mijnbouwsector;
 • Het leveren van een bijdrage aan het opstellen van de periodieke monitorings- en evaluatie verslagen van de MPU;
 • Het verschaffen van informatie over het beleid, de procedureregels en de richtlijnen bij de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van projecten en programma’s aan belanghebbenden;
 • Het verwerven van inzicht en het bijhouden van criteria en wijzigingen in het internationaal mijnbouwbeleid en de werking van de bepalingen in de diverse sector gerelateerde overeenkomsten en de tijdige rapportage en advisering hierover (o.a. Minimata verdrag, Extractive Industries Transparancy International (EITI), e.a.);
 • De zorg voor de beleidsadvisering, beleidsuitwerking en beleidscoördinatie bij nationale en internationale samenwerkingsovereenkomsten de sector betreffende;
 • Het verzamelen van informatie i.s.m. de MPU inzake naleving van rapportage afspraken;
 • Het coördineren van de invulling op nationaal niveau van de internationale afspraken met het oog op het vergroten van het aandeel van Suriname in de internationale delfstoffenhandel;
 • Het bevorderen van de investerings- en financiële stromen in samenwerking met de minister en de afdeling internationale betrekkingen van het ministerie en het ministerie van Financiën en Planning, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en International Business en Economische Zaken, Ondernemerschap Technologie en Innovatie;
 • Het verzamelen en verwerken van informatie over onevenwichtigheden in de mijnbouw binnen Suriname en tussen Suriname en andere landen en het uitbrengen van advies, respectievelijk het doen van voorstellen ter opheffing daarvan.

Directoraat Mijnbouw heeft als onder directoraat Onderdirecteur mijnbouw (ODMB) met de dienst geologische mijn bouwkundige dienst (DGMD)en de afdeling integraal delfstoffen