Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht(SBB)

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is opgericht op 22 augustus 1998 door de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die toen verantwoordelijk was voor het beheer van het Surinaams bos. Sinds 2005 is de SBB een werkarm van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer.
Het bestuur van de SBB is als volgt samengesteld:

Dhr. Stanley Betterson, Voorzitter
Dhr. Hesdy Esajas, Ondervoorzitter
Dhr. Robin Brunswijk, Lid
Mvr. Glaines Mawie, Secretaris
Dhr. Krishnadath Joerawan, Lid
Dhr. Ben Woodly, Lid
Dhr. Mohamed Ramdjan, Lid


De SBB houdt kantoor aan de Ds. Martin Luther Kingweg pc. no. 283 in Paramaribo. Ter optimalisatie van haar werkzaamheden heeft de SBB veldposten te Nieuw Nickerie, Apura, Stichting Experimentele Landbouw (S.E.L.), Afobaka, Brownsweg en Mungo. Ook zijn er wegcontroleposten te Stolkertsijver, aan de Libanonweg (Wanica) en te Paranam. De eerste Algemeen Directeur van de SBB was de heer Ir. Iwan E.A. Krolis.

De SBB kent 5 Directoraten:
Bosbeheer
Dit directoraat draagt zorg voor de controle op de bos inrichting en verricht veld-, weg-, zagerij- en mobielecontrole werkzaamheden. Ook worden de keuringen bij de export van hout en houtproducten door medewerkers van dit directoraat verricht;

Onderzoek en Ontwikkeling
Het Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling heeft als hoofdtaak onderzoek te verrichten en ontwikkelingen bij te houden aangaande de bosbouwsector en hieraan gerelateerde sectoren;

Facilitaire diensten
Hieronder vallen de afdelingen: Informatie Technologie, Data Processing en Fomulieren Beheer en Logistiek.

Bosbouw Economische Diensten
Dit directoraat is belast met de economische analyses van de bosbouwsector;

Financiele- en Personeelszaken
Dit directoraat is verantwoordelijk voor de Boekhouding, de Debiteuren Administratie, de inning van bosheffingen en het personeelsbeleid

Daarnaast is er:
Het onderdirectoraat Juridische Zaken
Dit onderdirectoraat is belast met het inventariseren en het doen van aanbevelingen ter zake van de verbetering van de bestaande (bosbouw/ milieu) wetgeving.

Deze directoraten moeten duurzaam bosbeheer bevorderen en toezicht houden op de naleving van de Wet Bosbeheer. De SBB bestaat uit een gemotiveerd team van meer dan 100 personeelsleden, waarvan het over grootste deel werkzaam is op het directoraat Bosbeheer en de functie van Boswachter bekleedt.