Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

De dienst van de Waarborg en voor het IJkwezen

Algemeen

Mensen realiseren zich vaak niet dat ze iedere dag te maken hebben en bezig zijn met maten en gewichten. Toch vinden er iedere dag vele transacties plaats aan de hand van metingen en de meetresultaten die daarbij horen. Denk bijvoorbeeld aan de water- en elektriciteitsrekening die u moet betalen, de brandstof die u tankt bij de benzinepomp of het bepalen van het goudgehalte van een sieraad.

Bij al deze transacties is het belangrijk dat consument en producent er op kunnen vertrouwen dat de gebruikte meetapparatuur goed werkt en het juiste meetresultaat geeft. De overheid ziet het als haar plicht om dit te garanderen en de zekerheid te geven dat mensen inderdaad kopen en verkopen wat ze willen. Om dit blijvend te kunnen garanderen zijn er regels opgesteld voor het gebruik van meetmiddelen voor handelsdoeleinden. Deze staan in de decreten Prijszetting en Prijsbewaking en IJkwezen.

De regels uit de decreten worden door de Dienst Waarborg en IJkwezen, een onderdeel van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme uitgevoerd.

De taken die de medewerkers uitvoeren zijn:

 • justeren (op de juiste manier afstellen) van gewichten zoals de wet het voorschrijft;
 • keuren van meetmiddelen;
 • toetsen van edelmetalen (zoals goud en zilver);
 • kalibreren (ijken) van benzinepompen (vloeistofmeting);
 • het repareren van weeg- en meetwerktuigen.

Werkwijze

Medewerkers van de afdeling IJkwezen zorgen er voor dat alle meetmiddelen in Suriname ieder jaar gekeurd en gemeten worden. Gedurende het jaar bezoeken ze de overheidskantoren in alle districten. Bedrijven, consumenten, winkels, juweliers, marktverkopers en anderen met meetmiddelen kunnen daar naar toe komen om hun meetmiddelen te laten keuren en ijken.

De grote, niet verplaatsbare, meetmiddelen worden op locatie gekeurd door de IJkwezen-medewerkers.

Alle benzinepompen, bulkstations, tankboten en strooptanks worden twee maal per jaar gecontroleerd. Goedgekeurde meetmiddelen krijgen een groene sticker, afgekeurde een rode. Dit betekent dat de eigenaar van het meetmiddel geen zaken mag doen met het afgekeurde meetmiddel.

Bevoegde ambtenaren

De controle van niet geijkte meetmiddelen wordt uitgevoerd door de daartoe bevoegde ambtenaren en buitengewoon agenten van politie (bavp’ers). . Zij zien erop toe dat niet geijkte meetmiddelen niet gebruikt worden voor handelsdoeleinden. Zij mogen een proces-verbaal opleggen als ze overtredingen constateren.

Regels voor voorverpakte waren

Deze ambtenaren houden zich ook bezig met de controle op het naleven van de regels voor voorverpakte waren. Deze komen voort uit het IJkdecreet E-40 artikel 1.

Reparaties

Indien nodig en gewenst, voeren de medewerkers tegen betaling ook reparaties of bijzondere werkzaamheden uit aan de meet- en regelapparatuur. Voorbeelden hiervan zijn weegbruggen bij onder andere rijstbedrijven, remtestbanken bij keuringsstations, snelheidsmeters, tintmeters en alcoholdetectors bij de politie.

Enkele maatkannen (vloeistofmeting):

Bepaling van het goud of zilvergehalte:

Afd. Keuring Meetmiddelen

 • Op deze afdeling worden meetmiddelen gekeurd. ( Tech. ijkproces)
 • Meetmiddelen zijn: weegwerktuigen, gewichten, maten, lengtematen, alcoholmeters, thermometers,vloeistofmeters, rol-en platen remtestbanken, snelheidmeters, enz.
 • De keuring en controle van deze meetmiddelen en voorverpakte waren vindt jaarlijks plaats, voor geheel Suriname overeenkomstig de wet en regelgeving( IJkdecreet E-40, art. 19 lid 3) à het zorgdragen voor de keuring en herkeuring van meetmidd. in zowel Par’bo als de overage districten

Afd.Volumemeting

 • Jaarlijkse landelijke keuring van brandstofpompen, bulkstations, tankwagens, tankboten, alcoholtanks en strooptanks.
 • De basis voor het ijken van de brandstofpompen bij de oliemaatschappijen is een contract tussen de Dienst en maatschappijen via een jaarschema. Voor elk van de olie maatschappijen is een dag in de week gereserveerd.
 • De brandstofpompen worden 2x per jaar gecontroleerd conform de fungerende wetten. Geeft zo’n pomp niet de juiste hoeveelheid aan, dan wordt het ter plaatse gerepareerd. Lukt het niet de pomp te repareren dan wordt zo’n pomp afgekeurd en van een afkeuringssticker voorzien. Bij elke callibratie is een monteur of een vertegenwoordiger van elke oliemaatschappij aanwezig( en de pomphouder).
 • Controle op de naleving van de regelgeving uit de ijkwet( opsporingswerkzaamheden) in geheel Suriname.

Afd. Waarborg (Goudtoetsing)

 • De afdeling heeft tot taak om te waarborgen voor het juiste gehalte en gewicht van gouden en zilveren sieraden, ook bij onbewerkt goud en zilver.
 • Op deze afdeling kan men terecht voor het laten keuren, testen en wegen van bewerkte- en onberwerkte edelmetalen van goud en zilver.
 • Bij het keuren of testen wordt het metaal op haar gehalte bepaald en uitgedrukt in karaat en promille of duizendste, terwijl bij het zilver het gehalte uitgedrukt wordt in promille of duizendste, rekening houdende met de door wet vastgestelde minimum eisen.