Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Het Nationaal Leger

Volgens de wet Nationaal Leger, S.B. 1996 no 26, heeft het Nationaal Leger tot algemene taak, de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. Daarnaast zijn eveneens wettelijk de volgende bijzondere taken toebedeeld.

  • Het bewaken van de grenzen met inachtneming van de geldende regelingen.
  • Het verlenen van bijstand aan de politie, ingeval zulks ter handhaving van de inwendige veiligheid of de openbare orde door het bevoegde gezag noodzakelijk wordt geacht;
  • Het verlenen van hulp en bijstand ter voorkoming van rampen en ongevallen bij en de bestrijding van de gevolgen daarvan, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van anderen.
  • Het verlenen van bijstand bij de bewaking van de economische zone en het continentaal plateau en het toezicht houden op de naleving van de geldende wettelijke regelingen, een en ander met inachtneming van het internationaal recht.
  • Het verlenen van bijstand bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten in verband met de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname dan wel het verlenen van hulp aan andere overheidsorganen daarbij.
  • Het verlenen van bijstand aan internationale organisaties, indien en voor zover daartoe door het bevoegde gezag opdracht wordt gegeven. (Wet Nationaal Leger, 27 mei 1996). Hierin is eveneens de Defensie missie vervat.

Het Ministerie van Defensie heeft het Nationaal Leger als werkarm om de operationele taken uit te voeren. Het Nationaal Leger heeft voor deze dienstuitoefening de volgende krijgsmachtdelen en zelfstandige onderdelen ter beschikking:

Een overzicht van de huidige leiding van het Nationaal Leger

FunctieRang, Naam
Bevelhebber Nationaal LegerKolonel Kioe A Sen, Werner
Chef Generale StafLuitenant-Kolonel Mangal, Bob
Commandant LandmachtLuitenant-Kolonel Jagdew, Ashokkoemar
Commandant MarineLuitenant-Kolonel Ebeciljodi, Johny
Commandant LuchtmachtLuitenant-Kolonel Van Huisduinen, Marven
Commandant Korps Militaire PolitieLuitenant-Kolonel Samuel, Roy