Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het Pensioenfonds

De Stichting Pensioenfonds Suriname is bij Landsverordening van 9 december 1972 G.B. 1972 No. 150.

op 1 januari 1973 opgericht. Conform haar statuten wordt het Fonds door een Directie bestuurd.

De Directie bestaat uit ten hoogste drie leden, te weten een directeur, onder-directeur en een algemeen secretaries.De directeur is Michael Miskin. De directeur vertegenwoordigt het Fonds in en buiten rechten. De Directie van het Pensioenfonds Suriname is belast met het beheer van het Fonds, de toepassing van de regels en de bepalingen van de Ambtenarenpensioenwet 1972 en het toezicht op de naleving van de Ambtenarenpensioenwet 1972. De  Raad van Toezicht,  is belast  met de toezicht op de uitvoering van de taak die aan de Directie van het Pensioenfonds Suriname is opgedragen. De Raad van Toezicht is terzake van zijn toezicht  houdende taak verantwoording verschuldigd aan de Minister van Binnenlandse zaken. Op 24 februari 2012 is de Raad van Toezicht geinstalleerd door Minister drs. Soewarto Moestadja.

Bij het Pensioenfonds zijn 24 personen werkzaam en is de Personeelswet van toepassing.

Dit personeel wordt aangesteld, geschorst en ontslagen door de Directie.

Het Fonds kent 7 Afdelingen:

  1. Het Secretariaat
  2. Coördinatie van Juridische -en Algemene Zaken
  3. Agenda Post en Archief
  4. Automatisering
  5. Financiele Afdeling
  6. De Afdeling Boekhouding
  7. Deelnemersadministratie