Overheid


Feti ZIKA! Richtlijn voor preventie van transmissie in scholen

Scholen zijn bij uitstek de plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Als er dan ook nog muskieten zijn is er een hoog risico van  ZIKA overdracht. Om verdere verspreiding van het  ZIKA virus te voorkomen is het noodzakelijk dat alle scholen vrij zijn van Aedes muskieten en dus zijn er preventieve maatregelen nodig.    

De volgende richtlijnen en adviezen zijn van toepassing:

 • Al het personeel van de school informeert zich of wordt door de schoolleiding ingelicht over het risico van ZIKA transmissie, de noodzaak van preventie en het gevaar van muskieten-broedplaatsen  
 • Binnen de school wordt een verantwoordelijke aangewezen voor het muskieten-vrij houden van het gebouw en het erf. (bij absentie/ziekte een vervanger aanwijzen).  
 • De verantwoordelijke identificeert en verwijdert minimaal 1 maal per week alle muskieten-broedplaatsen in het gebouw en op het erf.  
 • Broedplaatsen die niet verwijderd kunnen worden, worden zodanig afgedekt dat muskieten geen toegang hebben, of worden ongeschikt gemaakt voor de muskieten (bv in geval van afvoerputten : elke 2 dagen behandelen met creoline of chloor).  
 • Indien er overlast van muskieten is, kan enige tijd voor aanvang van de school worden gespoten met een spuitbus onder de stoelen, banken en tafels. De lokalen moeten dan wel gelucht worden voordat de lessen aanvangen.  
 • Personeel wordt geadviseerd om beschermende kleding te dragen. Vanuit de school wordt ook aan de ouders geadviseerd om de leerlingen met beschermende kleding naar school te sturen (indien mogelijk lange broek en gesloten schoenen) 
 • Gebruik van repellents door personeel en leerlingen wordt ten zeerste aangeraden. (met name evt. onbedekte delen die onder de tafels zijn goed behandelen: benen, voeten).  

 

Indicatie van broedplaatsen en maatregelen:

BROEDPLAATSEN

MAATREGELEN

Natuurlijk/plantgerelateerd:

 • Bromelias/ Boomholten / bamboo/  Bladoksels 
 • Vazen
 • Bloempot - onderzetters
 • Waar mogelijk opvullen van holtes met zand of cement
 • Planten met grote bladoksels verwijderen
 • Vazen vermijden/verwijderen
 • Bloempot- onderzetters vermijden of verwijderen
 

Wateropslag-containers

 • Emmers watertonnen
 • Durotanks

 

 • Vermijd/Verwijder alle open wateropslag materialen (emmers, watertonnen) of sluit deze goed af –
 • Zorg dat muskieten geen toegang hebben tot de durotank (denk ook aan het overloopgat)

Constructie-problemen

 • Verstopte dakgoten
 • Ongelijke vloeren/daken waarop water blijft staan
 • Kelders waarin water blijft staan
 • Open riool
 • Drainageputten
 • Waar mogelijk structureel aanpakken (dakgoten repareren, ongelijke vloeren/daken oplossen)
 • Muskieten geen toegang bieden: gesloten riool, drainageputten met gesloten deksel. 
 • (Ongebruikte) kelders dempen
 

Hygienische problemen/ bouw-activiteiten

 • Klein afval (cups, bakjes etc)
 • Bouw-afval (verfblikken, kapotte toiletpotten etc)
 • Afval containers
 • Voldoende infrastructuur en logistiek voor (droge) afvalverwerking 
 • Schone bouw-/werkplaats
 • Controleren of er geen water in afvalcontainers blijft staan
 

Algemeen

 • Koelkasten 
 • Airconditioners
 • Controleren of er geen water blijft staan in of onder de koelkast of airconditioner
 

 

Voor aanvullende informatie bent U terecht bij  het BOG:

Algemeen: BOG Hotline 08836643 of verkort nummer 178

Broedplaatsen: BOG afd. Entomologie (498598) of BOG Afd Milieu-Inspectie (498134)