vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Minister Pengel brengt beleefdheidsbezoek aan Cubaanse ambtgenoot

16-03-2016

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid die momenteel voor privé redenen te Cuba vertoeft, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens zijn kort verblijf een beleefdheidsbezoek te brengen aan zijn Cubaanse ambtgenoot, Roberto Morales Ojeda.

 Minister Pengel werd door zijn ambtgenoot ontvangen op het Ministerie van Volksgezondheid, alwaar in een gemoedelijke sfeer van gedachten werd gewisseld over de bestaande samenwerking en hedendaagse uitdagingen op het gebied van volksgezondheid. 

Pengel bedankte namens de Surinaamse Regering voor de aan ons land toegewezen beurzen voor het komend schooljaar op het gebied van Algemene Geneeskunde, terwijl eveneens erkentelijkheid werd uitgesproken voor de bijdrage die Cuba al jaren levert via de gezondheidssamenwerking.

 De bewindslieden wisselden tevens van gedachten over de gezondheidstoestand in  respectieve landen, waarbij o.a. kanker, hartaandoeningen en diabetes als enorme uitdagingen werden aangemerkt. 

Minister Morales informeerde tevens over de preventieve maatregelen die zijn land heeft getroffen tegen het zika virus dat te Cuba vooralsnog geen  groot aantal slachtoffers heeft veroorzaakt.

 Pengel ging ook in op de uitdagingen in ons land met betrekking tot onder andere malaria, kanker, tuberculose en HIV, waarbij de bewindsman benadrukte dat het beleid onder andere ook gericht is op het via educatie verhogen van de bewustwording  van het gevaar van deze ziekten. 

Minister Pengel werd uitgenodigd om een officieel werkbezoek te brengen aan Cuba, opdat  “best practices” in Cuba gedeeld kunnen worden en eerste hand informatie kan worden verstrekt over zowel de gezondheidstoestand in Havana als in platteland gebieden op het eiland. 

De Cubaanse ervaring bij het bestrijden van HIV en seksueel overdraagbare ziekten zullen mogelijkerwijs ook deel uitmaken van het werkprogramma, alsook de inrichting van het gezondheidszorgsysteem te Cuba en de artsen en verpleegkundige opleidingen c.q. gezondheidsprogramma’s. 

Cuba beschikt over een arsenaal van 87.000 doctoren, waarvan 35.000 hun diensten verlenen in 67 verschillende landen, w.o. ook Suriname.

NIEUWSBERICHTEN